zondag 21 september 2014

Eurabië Alert!

Goed nieuws voor mijn terugkerende (1) klacht dat we zo weinig horen over het naderende Eurabië! Via Twitter krijg ik een artikel (2) te zien dat beweert:

"Een andere illusie is geloven dat de migrantenbevolking een kleine minderheid zal blijven. "Het aanzien van de Europese maatschappij zal veranderen. In de komende twintig jaar stijgt het aandeel van de bevolking met niet-Europese wortels van 10 à 15 procent naar een vierde tot een derde. De immigratie in Europa is meer dan ooit niet-blank, niet-Europees en niet-christelijk. Dat proberen te stoppen, is wishful thinking. Verzet tegen de immigratie is zinloos." 

En in feite ben ik het eens met veel van wat het artikel beweert, maar zoals je me misschien al een beetje kent: ik vraag me af waar die cijfers vandaan komen. We krijgen dus: twintig jaar, en "van 10-15%" naar "een vierde tot een derde". Dus ik ga rekenen! Ik rond af dat we "verdubbeling" verwachten, en ik begin met de assumptie dat "wij" gewoon stabiliseren. Verder neem ik aan dat de allochtonen nu met 10% zijn, en vraag me af welke groei er nodig is om daarvan 20% te maken.

En het antwoord is: een jaarlijks volgehouden groei van 6% per jaar. Maar wat ik nu juist, sinds vele jaren (3), in vraag stel is: waar moet dat soort cijfers vandaan komen - letterlijk? We weten al dat de vruchtbaarheidscijfers van de migranten hier in Europa snel naar "amper het vervangingsniveau" lopen, en we weten dat het hetzelfde is in de thuislanden. Ik zou zeggen, "fill in the blanks"...

Interessanter wordt het als we ook meenemen dat onze eigen bevolking al niet meer bij "amper het vervangingsniveau" zit, maar wel een stuk daaronder. Ik neem aan dat we bij 1.5 kinderen per vrouw zitten, en dat "een generatie" 25 jaar duurt. In dat geval moet ik inbrengen dat "wij" niet constant blijven, maar na 25 jaar nog maar 75% van ons huidig aandeel hebben. En na even rekenen... zie ik dat "wij" dan afnemen met een volgehouden 1.2% per jaar èn dat de autochtone bevolking stijgt met 3.20%, elk jaar opnieuw, de komende 20 jaar.

Waarna ik maar zal volstaan met opmerken dat dat niet bepaald is wat dat PEW rapport uit 2011 (4) schreef, en verder dat ik nog altijd niet weet waar die 3.20% vandaan moeten komen. Als Noord Afrika dat op Europese schaal moet opsturen, dan staan ze voor een populatiecrash die op zich maakt dat het niet vol te houden is. Een klein terzijde is dat, naarmate we meer beroep moeten doen op onze eigen dalende cijfers, we ook minder kunnen beweren dat "het de schuld van de Islam" is.

Tenslotte is er nog een onderwerp dat haast nooit ter sprake komt, omdat we nu eenmaal altijd blijven steken in die "de cijfers kloppen niet maar de conclusie is toch juist" discussie. Dat onderwerp is de "acculturatie". Het komt er op neer dat we ons in feite over "de genen" helemaal geen zorgen hoeven te maken, vermits die genen al sinds mensheugenis zodanig vermengd zijn, dat een extra portietje links of rechts heus niet het verschil zal maken (5). Dus blijft over een botsing van culturen: over 20 jaar lopen we hier allemaal met een hoofddoek! En daarover heeft het artikel het volgende te zeggen:

"Onderzoek wijst dat uit de invloed van normen en waarden nog vijf, zes generaties blijft doorwerken."
Immigranten nemen relatief snel de postmaterialistische waarden van het Westen over, zoals zelfontplooiing en levenskwaliteit. Veel trager verloopt de verschuiving van traditionele naar seculiere waarden, zoals de plaats van religie, en de houding tegenover echtscheiding, abortus en homoseksualiteit
."

Maar als ik die "vijf à zes generaties" serieus neem, dan vraag ik me toch af waarom wij, die sinds (pakweg) de late negendiende eeuw niet één maar meerdere culturele revoluties hebben doorgemaakt (kinderarbeid! vrouwenkiesrecht! Freud en de seksuele bevrijding! Mei '68!), op eigen houtje zoveel dynamisme zouden vertonen, terwijl al die jonge Moslims van vandaag, en van morgen, en van overmorgen, midden in een andere cultuur waarvan ze nu al elementen overnemen, zo immuun voor emancipatie zouden zijn.

Waarmee ik terugdenk aan mijn studententijd, toen de Antwerpse horeca me vertelde over het probleem van de Moslim jongens die altijd in groep, en zonder lief, arriveerden: waarna het gegarandeerd "boel" was. De meisjes mochten immers niet buiten komen! Alleen, één generatie later is de discussie al of ze bij dat buitenkomen een hoofddoek moeten en zelfs mogen dragen. Voor zover ze niet verkozen in het parlement zetelen, natuurlijk.

---------------------------------------------
(1) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2011/12/ik-mis-het-eurabie-onderwerp.html
EN http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2013/01/ik-mis-dus-echt-dat-eurabie-onderwerp.html
(2) http://trends.knack.be/economie/beleid/verzet-tegen-immigratie-is-zinloos/article-normal-253391.html
(3) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/search/label/Islam%20vs.%20Westen
(4) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2011/01/moslim-populatie-verdubbelt-in-twintig.html
(5) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2009/10/de-autochtone-europese-bevolking-maakt.html

1 opmerking:

Anoniem zei

en shock: de doorsnee belg schat de vreemde horden te groot in...