donderdag 20 april 2017

Het voelt haast aan als nostalgie!

Weemoedig glimlachend snuister ik nog eens over het blog van destijds, en kijk, 't is alweer zes maanden geleden, en kijk, het was een late opflakkering van die episode die zelf al meer dan twee jaar oud is, mijn commentaren (1) bij dat nogal, uim, eigenaardige boek van Blommaert en Zahidi, De Paradox van Hayek. Een mens komt er in een nostalgische bui van!

Die jongste post ging dan weer over de spuwende haat die je te zien kreeg, gewoon omdat ik toon, met citaten en voetnoten erbij, dat Blommaert en Zahidi, in het beste geval, Hayek nooit gelezen hebben. En specifiek vernamen we dat mijn "meest futiel lulkoekverhaal" ging over het onderscheid tussen "positieve en negatieve vrijheid".

En daar had ik het inderdaad over gehad! Om precies te zijn had een eerdere post (2) een paar citaten uit "De Paradox" gehaald, als volgt:

p42 "Wanneer Hayek het over vrijheid heeft, bedoelt hij steeds individuele negatieve vrijheid"
p43 "door vrijheid te reduceren tot negatieve vrijheid"
p54 "Een duidelijker afwijzing van het positieve vrijheidsconcept kan moeilijk gegeven worden."
p65 "De belangrijkste daarvan is dat Hayek een uiterst beperkte kijk op vrijheid heeft. Hij ziet vrijheid nagenoeg uitsluitend als negatieve vrijheid - de vrijheid van beperkingen door derden"

Het "futiel lulkoekverhaal" moet dan wel geweest zijn dat ik deze beweringen maar eens naast enkele echte opmerkingen van Hayek heb geplaatst - en het resultaat was die spuwende haat. Het boek had gezegd dat Hayek "vrijheid nagenoeg uitsluitend als negatieve vrijheid - de vrijheid van beperkingen door derden" ziet en dus was dat zo.

Nu moet je weten dat je in Hayeks The Fatal Conceit, Hoofdstuk 4, §5 kan zien wat hij werkelijk denkt over negatieve vs positieve vrijheid. Hier gaan we, met een weglating van met name genoemde denkers (Voltaire, Bentham, Bertrand Russell) die (met citaat) vrijheid werkelijk met "freedom of restraint" identificeren:

"But confusion has been created by the common supposition that it is possible to have this kind of freedom without restraints (...). General freedom in this sense is nevertheless impossible, for the freedom of each would founder on the unlimited freedom, i.e., the lack of restraints, of all others."

En dus, niet voor het eerst, zien we dat Hayek niet, en ook niet "nagenoeg uitsluitend" vrijheid als negatieve vrijheid ziet. We zien dat, niet voor het eerst, Hayek in letterlijk tegendeel tot wat Blommaert en Zahidi beweren die negatieve vrijheid tot zijn eigen contradictie herleidt. We zien dat, niet voor het eerst, wat Hayek werkelijk schrijft door Blommaert en Zahidi éérst 180 graden, en geen graad meer of minder, wordt verdraaid, dat de blind gelovige parochianen daarop luid juichend een staande ovatie uit hun keel persen, en als je even gewoon toont wat er werkelijk staat...

... wel, dan krijg je het soort reacties als uit die vorige post. Je huivert, nietwaar, bij de conclusies die je zou moeten trekken, mochten ze ooit moeten opbiechten dat ze hem toch gelezen hadden...?


-----------------------------
(1) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2015/04/de-paradox-van-hayek-die-mannen-beweren.html
(2) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2015/05/de-paradox-van-hayek-v-dat.html

vrijdag 21 oktober 2016

Kijk eens waar ik nu over struikel!

Surfend naar "waar heb ik toch weer over Hayek gezegd..." stuit ik op een Facebook artikel waarin, behalve Einstein en Hume, ook ikzelf wordt vernoemd! Hier is de url:

 https://www.facebook.com/deparadoxvanhayek/posts/877346905712233

En hier is een screenshot:Even inventariseren: "volhardt in eigen boosheid", "flutideetjes, een ad hominem over hoe weinig volgers ik wel heb, "futiel", "lulkoekverhalen", "het mannetje", "niet eens in staat", "onwaarschijnlijke prietpraat" en "grenst aan het onwaarschijnlijke". Punt.

De man heet Jan Bel, en ik vraag me af wat ik hem verkeerd heb gedaan. Het staat alvast niet in de tekst. Een litanie van een scheldpartij, een uitbarsting van enorme frustratie, van iemand waarvan ik me niet kan herinneren hem ook maar één keer gezien of gehoord te hebben, zonder verdere zichtbare aanleiding: een mens zou er haast nieuwsgierig van worden.

Maar we zien nogal in het begin een verwijzing naar Hayeks Road to Serfdom. Ik denk dat ik het al weet. Ik denk dat het een tot razernij gebrachte religieuze fundamentalist is, die niet kan verdragen dat ik zijn profeten Blommaert en Zahidi heb doorprikt. Let wel, behalve de symptomen zelf, en behalve twee verwijzingen naar Hayek heb ik geen andere aanwijzingen. Maar het staat niet in de tekst, dus ik moet raden, en dit is mijn beredeneerde gok.

Want inderdaad, één van de posts waarin ik liet zien dat Blommaert & Zahidi's beweringen over wat Hayek zegt zo lijnrecht ingaan tegen wat Hayek werkelijk zegt, ging over "positieve en negatieve vrijheid". Daar hoef ik niet eens zelf onderscheid tussen positieve en negatieve vrijheid voor te kunnen maken, en daar zal geen bibliotheek Isaiah Berlin iets aan veranderen: Iedereen kan beweringen over teksten vergelijken met die teksten zelf, en in dit geval zal hij zien dat het niet goed is.

Maar de vergelijking van het credo dat ze moeten kunnen opzeggen met de werkelijkheid, dat interesseert die mensen natuurlijk niet meer dan een Getuige van Jehovah naar "natuurlijke selectie" wil kijken, en het gevolg is die uitbarsting van enorme frustratie. Alleen: zonder ook maar één concreet probleem te kunnen aanwijzen, laat staan me dat recht in mijn gezicht te kunnen zeggen.

Ik zou zeggen: neem een voorbeeld aan mij! Ik heb Jan Blommaert op Twitter wel recht in zijn gezicht gezegd dat zijn boek van de eerste tot de laatste bladzijde niet klopt en met url erbij niet klopt. Het resultaat daarvan verdient ook wel een screenshot.


Tja, dat open vizier en zo... het blijft toch moeilijk voor sommige mensen.

zondag 26 juni 2016

Google Maps archeologie?

Starend naar de Google Map van onze buurt was me al een paar keer een eigenaardig stukje weg opgevallen. Je ziet de brug van Heffen waar de N16 de Zenne oversteekt: de gele lijn. Maar je ziet ook de veel kleinere baan die een beetje rond die N16 slingert, en die nogal abrupt bij de Zenne stopt: de witte lijn waar ik een rode streep heb naast getrokken. Ook een paar andere kenmerken van het plaatselijk beeld geven me de indruk dat er vandaag een paar rechte lijnen liggen die ooit heel anders gelegen hebben: of waarom denk je dat ik er eens via de Maps naar gekeken heb?
Meer precies zie je dat ik de rode lijn tot over de Zenne heb getrokken: want wat me zonder Google Maps nooit was opgevallen is dat er van het vlak nabij gelegen dorpsplein van Heffen een stukje weg loopt tot aan de westelijke oever van de Zenne - maar daar ophoudt. Zomaar, zonder reden, terwijl een paar huisjes toch suggereren dat het een gewone straat was.

De Google Maps, dus, laten je zien dat dat in het verlengde was van de doodlopende straat aan de oostelijke kant van de Zenne. Het voelt alsof die twee doodlopende einden wel degelijk een bona fide straat waren, ergens op de baan tussen Battel en Blaasveld, gescheiden door een rivier, op het punt waar een brug ooit Mechelen en Willebroek verbond. Een brug die dan wel intussen vervangen is door de recentere brug op de veel rechtere lijn die de steenweg N16 is; je weet wel, die gele lijn op mijn screenshot hierboven.

Dat is natuurlijk puur speculeren, van de soort die je doorheen de jaren wel eens voor de geest komt en je daarna weer vergeet, tot ik bij het snuisteren op het web door oude foto's van de streek bots (1) op de volgende foto:Dat lijkt nu echt precies op wat het onderschrift zegt: de brug - de nieuwe - over de Zenne bij Heffen, met zicht op de kerk bij dat dorpsplein. Maar majestueus in het midden van die duidelijk oude foto... zie je nog wat de oude brug van destijds moet geweest zijn! Precies op de juiste afstand!

Dus ik concludeer maar dat mijn half glimlachend, half weemoedig vraagje nog het juiste antwoord heeft opgeleverd ook, en dat je van dat soort processen soms sporen terug kan vinden: door de vorm van mysterieus doodlopende straten en oude rijhuizen waar die minder voor de hand leken - en dat uiteindelijk in combinatie van de luchtfoto's van de Maps. En omdat dat tegelijk echt iets spannends en amusants heeft, en tegelijk in dit geval niet precies een diep verborgen waarheid aan het licht brengt, vermoed ik niet dat ik de eerste ben die dit soort puzzels "oplost". Het helpt als je de buurt goed kent - en dus vraag ik me af: zouden er niet nog meer van dit soort plaatsen zijn, waar je Google Maps Archeologie zo mooi oplosbare vragen kan beantwoorden?

---------------------------------------
(1) http://www.mechelenblogt.be/2012/01/raadselachtige-steen