donderdag 20 april 2017

Het voelt haast aan als nostalgie!

Weemoedig glimlachend snuister ik nog eens over het blog van destijds, en kijk, 't is alweer zes maanden geleden, en kijk, het was een late opflakkering van die episode die zelf al meer dan twee jaar oud is, mijn commentaren (1) bij dat nogal, uim, eigenaardige boek van Blommaert en Zahidi, De Paradox van Hayek. Een mens komt er in een nostalgische bui van!

Die jongste post ging dan weer over de spuwende haat die je te zien kreeg, gewoon omdat ik toon, met citaten en voetnoten erbij, dat Blommaert en Zahidi, in het beste geval, Hayek nooit gelezen hebben. En specifiek vernamen we dat mijn "meest futiel lulkoekverhaal" ging over het onderscheid tussen "positieve en negatieve vrijheid".

En daar had ik het inderdaad over gehad! Om precies te zijn had een eerdere post (2) een paar citaten uit "De Paradox" gehaald, als volgt:

p42 "Wanneer Hayek het over vrijheid heeft, bedoelt hij steeds individuele negatieve vrijheid"
p43 "door vrijheid te reduceren tot negatieve vrijheid"
p54 "Een duidelijker afwijzing van het positieve vrijheidsconcept kan moeilijk gegeven worden."
p65 "De belangrijkste daarvan is dat Hayek een uiterst beperkte kijk op vrijheid heeft. Hij ziet vrijheid nagenoeg uitsluitend als negatieve vrijheid - de vrijheid van beperkingen door derden"

Het "futiel lulkoekverhaal" moet dan wel geweest zijn dat ik deze beweringen maar eens naast enkele echte opmerkingen van Hayek heb geplaatst - en het resultaat was die spuwende haat. Het boek had gezegd dat Hayek "vrijheid nagenoeg uitsluitend als negatieve vrijheid - de vrijheid van beperkingen door derden" ziet en dus was dat zo.

Nu moet je weten dat je in Hayeks The Fatal Conceit, Hoofdstuk 4, §5 kan zien wat hij werkelijk denkt over negatieve vs positieve vrijheid. Hier gaan we, met een weglating van met name genoemde denkers (Voltaire, Bentham, Bertrand Russell) die (met citaat) vrijheid werkelijk met "freedom of restraint" identificeren:

"But confusion has been created by the common supposition that it is possible to have this kind of freedom without restraints (...). General freedom in this sense is nevertheless impossible, for the freedom of each would founder on the unlimited freedom, i.e., the lack of restraints, of all others."

En dus, niet voor het eerst, zien we dat Hayek niet, en ook niet "nagenoeg uitsluitend" vrijheid als negatieve vrijheid ziet. We zien dat, niet voor het eerst, Hayek in letterlijk tegendeel tot wat Blommaert en Zahidi beweren die negatieve vrijheid tot zijn eigen contradictie herleidt. We zien dat, niet voor het eerst, wat Hayek werkelijk schrijft door Blommaert en Zahidi éérst 180 graden, en geen graad meer of minder, wordt verdraaid, dat de blind gelovige parochianen daarop luid juichend een staande ovatie uit hun keel persen, en als je even gewoon toont wat er werkelijk staat...

... wel, dan krijg je het soort reacties als uit die vorige post. Je huivert, nietwaar, bij de conclusies die je zou moeten trekken, mochten ze ooit moeten opbiechten dat ze hem toch gelezen hadden...?


-----------------------------
(1) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2015/04/de-paradox-van-hayek-die-mannen-beweren.html
(2) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2015/05/de-paradox-van-hayek-v-dat.html

Geen opmerkingen: