zondag 28 juli 2013

De snelste supercomputer van de wereld...

... lees ik juist "in de krant" (1), staat in China. Hij is de nummer 1 sinds juni 2013 (op het moment van schrijven: heel recent, dus), heet Tianhe-2, en haalt 33.86 petaflops. Wat dat betekent weet ik even goed als wat de vergelijkingen van de relativiteitstheorie betekenen, maar in dit geval kunnen we tenminste appels met appels vergelijken: Cray Titan haalt 17.59 petaflops, en Sequoia 17.1. Twee Amerikaanse exemplaren, allebei in elkaars buurt, met de Chinezen dubbel zo hoog... Het voelt een beetje aan als de nieuwkomer die de oude garde grondig overtreft, vind je ook niet?

Ach, China... Het was een thema van het vroege Speels maar Serieus, met de tijd weer helemaal weggedeemsterd. Het thema was, je kan het afmeten van het geopolitiek belang van een samenleving simplifiëren tot twee ingrediënten: het bevolkingsaantal, en de productiviteit per hoofd. Als je die twee vermenigvuldigd heb je nog meer versimpeld het BNP. En inderdaad... temidden van de vele kritieken op dat concept zou je nog vergeten dat dat een uitstekend beeld geeft van het relatief geopolitiek belang van een samenleving...

Natuurlijk zijn er in werkelijkheid ("complexe wetenschappen"...) enorm veel ingrediënten die dit soort dingen bepalen, maar hoe meer je ze samenvoegt, of desnoods weg abstraheert, hoe meer je er rechtlijnige verbanden uit kan afleiden. Zoiets als "Luxemburg met een enorm hoge productiviteit maar heel weinig inwoners, en Nigeria met enorm veel inwoners, maar een erg lage productiviteit, stellen geopolitiek niet zo erg veel voor".

Veel interessanter nog is de evolutie van de wereld in de tijd. En dat is waar het opsplitsen in twee, maar ook niet meer ingrediënten, ons vooruit helpt.

Het idee was (en is): het Westen domineert  sinds vele decennia, stilaan een paar eeuwen, de hele wereld: Omdat het Westen met behoorlijk wat Westerlingen, die gemiddeld een enorm hoge productiviteit halen, veel meer voorstelt dan landen als Indië of China. Immers, met nog veel meer inwoners die echter een heel lage productiviteit halen (correctie: "haalden") komen ze niet aan hetzelfde geopolitiek gewicht, ergo, enzovoort, QED.

Maar ergens in de late twintigste eeuw begon de productiviteit van China en Indië sterk te stijgen, en dus kon je op je vingers uitrekenen dat het product "aantallen maal productiviteit" in het voordeel zou gaan spelen van samenlevingen die begonnen met veel grotere aantallen. Zeker als je weet dat "een paar eeuwen" maar een fractie van de wereldgeschiedenis voorstellen, en dat die wereldgeschiedenis op de globale schaal een golfbeweging van "convergentie en divergentie" (2) vertoont. Dus: er zijn veel meer Chinezen dan er Westerlingen zijn, dus als veel meer Chinezen door convergentie even productief worden als die Westerlingen, dan zullen ze evenveel meer dominant worden dan de Westerlingen.

En zo simpel was dat.

Tsunami's aan bezwaren kwamen op; orkanen van tegenwerpingen volgden, allemaal gebaseerd op het feit dat de commentatoren zich niet kunnen voorstellen dat de wereld van hun jeugd er wel eens heel anders zou kunnen uitzien dan tijdens hun jeugd, waarna ze de "argumenten" verzonnen die pasten bij hun "conclusie".

In feite is het nog ruim minder dan een decennium later, en de snelste supercomputer van de wereld staat in China. Merk op dat dat helemaal niet het onderwerp van het artikel was. Dat was gewoon iets dat daarin vermeld stond, een beetje terzijde. Het onderwerp was dat supercomputers erg nuttige machines zijn.

------------------------------------
(1) http://www.nbcnews.com/technology/how-supercomputers-solve-giant-problems-6C10773443
(2) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2006/08/convergentie-en-divergentie.html

Geen opmerkingen: