donderdag 12 februari 2015

Wat hebben wij geleerd (over herfinancieringen)?

Nadat de post over het "herfinancieren" aanleiding gaf tot een serieus meningsverschil, ben ik eens mijn licht gaan opsteken bij een paar mensen die ik nog ken van "vroeger" (2). En guess what? Ik Had Het Mis! Eén van de twee in het bijzonder leidde me linea recta naar een van mijn assumpties - waarvan ik gelukkig van bij het begin had gezegd dat het me de meest kwetsbare leek (maar om vooral nergens afbreuk aan te doen: nog altijd zit ik ogenknipperend van verbazing te staren naar het feit dat die assumptie blijkbaar fout was) - en sprak het verdict: "nee hoor, die herfinancieringskost weegt helemaal niet zo zwaar!".

Maar als dat zo is, en wel tot het punt dat die collega, die er wel "a thing or two" over af weet, dan kan ik onmogelijk beweren dat de banken knel zitten, omdat ze de kost niet kunnen doorrekenen. In werkelijkheid, steeds aldus de collega, gaat het over minder dan 20 basispunten, dus minder dan het verschil tussen pakweg 3% en 3.20% (per jaar). Een niet erg grote fractie van het totaal aan extra kosten voor allerlei risico's die ook in het spel zijn; allemaal onderhevig aan schommelingen: ga daar maar eens die minder dan 20 puntjes uit uitroken. En ik, die minstens een percent had verwacht; die in feite best wel een pak meer dan een percent had verwacht (en die daarom volhield dat banken dat nooit konden doorrekenen), had meteen iets van "Oh, maar als dat zo is, dan snap ik het, natuurlijk!". En aangezien ik (alweer: gelukkig) van bij het begin wist, en gezegd had, dat ik nu ook niet precies met creationisten aan het praten was, was de zaak beslecht. Ik Had Het Mis.


Aan de filosofische kant van de zaak leren we dat het goed is je altijd voor ogen te houden dat je best wel op een assumptie kan zitten die er zeer goed uitziet, maar dat daarom niet is. Ook over het falsificatieprincipe" valt er één en ander bij te zeggen. Opnieuw, als je de discussie bekijkt zie je dat ik van in het begin schreef, en later herhaalde, dat die lage prijs een zeer simpele weerlegging zou zijn. Maar aangezien ik het Beter wist heb ik niet de moeite gedaan om het ook eens te bekijken. Kortom, een beetje minder lippendienst aan dat principe, en een beetje sneller in de praktijk brengen ervan, had ons allemaal een hoop tijd bespaard.

Maar spijt heb ik er niet van. Het waren, tenslotte, ook geen creationisten waarmee ik zat te praten, en ik vond de discussie, kilometers verheven boven de domme ruzies ("negers zijn dommer dan blanken; "het kapitalisme is de oorzaak van de honger in de wereld"; de evolutietheorie is weerlegd",...), best wel verfrissend. Ik vond dat een paar dingen zelfs wel goed gingen! Alleen, het waren allemaal maar gevechten in de marge, in één klap irrelevant gemaakt als je weet: de kost van die herfinanciering is zo laag, dat die helemaal niet moeilijk door te rekenen valt.

De collega deed er ook nog wat economie bij. Er waren, dus, wel degelijk wel wat prijsbrekers (hoewel hij namen noemde zal ik dat niet doen) die de moeite niet deden (of misschien gewoon niet beter wisten) om die kost door te rekenen: en natuurlijk waren ze al meteen een kleine 20 basispunten "beter" dan de meer serieuze concurrentie. En hier komt wat ik weet van opties ongetwijfeld wèl van pas: dat kan je vaak een tijdje volhouden, tot de dag dat de prijzen alsnog fors bewegen, en inderdaad in de verkeerde richting, en dan krijg je wel degelijk de volle laag, en wel degelijk recht in je gezicht.

Uimmm... de gesprekspartner had het over "domme" banken; wat ik afstreed omdat in mijn wereldbeeld de banken er niets aan konden doen. OK, ik kan een heel klein beetje stamelen dat er klaarblijkelijk wel degelijk ook niet-domme banken waren: maar ach, in feite had hij gewoon wel weer gelijk, nietwaar?

Oh ja, hij liet ook nog weten dat het een gruwelijk competitieve markt was waar de marges vreselijk laag waren, maar met die twintig punten heeft dat niets te maken: en dat van dat "diefstal", dat was natuurlijk ook erg fout van me (smiley).


----------------------------------------
(1) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2015/02/bij-de-conversaties-over-het.html
(2) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2008/11/ik-blaas-de-aftocht.html

Geen opmerkingen: