dinsdag 3 juni 2014

Een conversatie met een creationist

Ken je die reeks krantenkoppen bij een serie artikelen verschenen in de tijd dat Napoleon van Elba was ontsnapt en weer naar Parijs optrok? Met de nadering van de keizer zag je de toon veranderen, van "het monster is ontsnapt", over "Frankrijk bedreigd" via "Bonaparte op X kilometer van Parijs" tot "Zijne Majesteit doet morgen zijn intrede" - als het niet waar was, dan was het goed gevonden.

En ik moest er allemaal aan terugdenken bij een conversatie die ik laatst op Twitter met een creationist had. Om de band met de reeks krantenkoppen niet te bederven zet ik hier een reeks tweets neer waarbij ik die van mij maar voor het gemak heb weggelaten, en met een minimum aan commentaar.


(Hier is misschien nuttig te vermelden dat ik aankondigde al meteen een paar verwijzingen uit verschillende boeken van Dawkins te hebben gevonden...) 
 
 (Bij dit volharden in termen van "je hoort ze echter nooit" heb ik dan maar twee citaten uit boeken van resp. John Maynard Smith en George Williams toegevoegd.)

En daarmee waren we van "prachtig dat ze moeten toegeven" geëvolueerd naar "ik had er geen flauw benul van". De reeks krantenkoppen, zoals ik me die uit het blote hoofd herinner, was niet veel langer...

Geen opmerkingen: