zaterdag 9 juni 2012

"Omineus"

"Omineus" is een prachtig woord dat is afgeleid van het Latijnse "omen". Letterlijk betekent dat "voorteken", maar in ons "omineus" gaat het om een slecht voorteken. Het roept een atmosfeer op van naderend onheil, de dreiging van een vreselijk drama dat bezig is zijn opwachting te maken, en dat je al een beetje voelt aankomen aan allerlei "voortekenen". Het roept dan ook associaties op met "huiveringwekkend" en dat soort woorden.

En "omineus" was ook de term die in me opkwam toen ik één van de postjes uit een lange serie op het blog van Brad DeLong las. DeLong doet aan wat wel eens "live-blogging" wordt genoemd. Je maakt een dagelijks verslag van een bepaalde historische gebeurtenis alsof je het niet vandaag, maar zoveel jaar geleden meemaakte. Zo heb ik eens een tijdje iemand gevolgd die elke dag een stukje van Caesars Gallische Oorlog blogde alsof het 50 voor Christus was.

Maar DeLong volgt het "nieuws" van 70 jaar geleden op. 70 jaar geleden was het juni 1942. Dus we zitten middenin de Tweede Wereldoorlog, in een fase waarin Duitsland in alle richtingen verpletterende nederlagen uitdeelde. Zo ook in oostelijke richting - en voor begin juni 1942 live-blogt DeLong dan ook de hevige gevechten om Sevastopol.

Ik zou zeggen, kijk maar eens op een kaart en begin met het bekijken van de afstand tussen Berlijn en Sevastopol. Vraag je af wat de Duitsers daar aan het doen zijn, in juni 1942. Trek nu een lijn van Sevastopol naar het noordoosten, in een helling van praktisch 45 graden. Zie je hoe je de praktisch de hele tijd parallel loopt met één van die grote Russische rivieren, de Don? Zie je hoe, waar de Don ineens weer naar het westen afbuigt, je maar een heel klein eindje rechtdoor moet springen, om bij één van die andere grote Russische rivieren, de Volga terecht te komen? Zie je hoe juist daar waar je rechte lijn de Volga kruist ook nog een stadje ligt?

De geregelde lezer voelde het wel al een tijdje aankomen: de naam van dat stadje is Volgograd.

"Omineus", nietwaar, die liveblog van Brad DeLong over juni 1942?

En de niet geregelde lezer die zich bovendien afvraagt wat Volgograd in 's hemelsnaam kan betekend hebben in de Tweede Wereldoorlog, die leest maar eens de volgende post, en waarom niet, misschien ook de rest van de serie, zoals ze daar onderaan bij mekaar te vinden zijn:

http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2010/06/aan-de-oevers-van-de-volga-lag-een.html

In ieder geval, ik kijk al uit naar de volgende afleveringen van DeLongs liveblogging. Zeker tot februari 2013...

Geen opmerkingen: