zondag 24 juni 2012

REPOST! Obama's communistische inspiratiebron (etc)

Met echt enorm veel dingen aan mijn hoofd, en gegeven de naderende uitspraak van het Amerikaans hooggerechtshof over het zelfverklaarde "centerpiece" van Obama's regering, leek het me een leuk idee eens een postje van dik twee jaar geleden te re-posten. Het thema is het "individueel mandaat" dat in dat "centerpiece" staat; dat wil zeggen, de verplichting die de regering aan de burgers oplegt om zich te verzekeren.

En uitgerekend dat onderwerp is één van de centrale punten die aan het Hof zijn voorgelegd, en waar nu elke dag een uitspraak over wordt verwacht. Wat is dat voor een "vrijheid", heb ik er minstens één letterlijk weten schrijven (met vaak vele varianten op dat thema), waarbij een regering haar bevolking dit soort verplichtingen oplegt?

En dus re-post ik nog maar eens het stukje dat ik destijds "Obama's communistische inspiratiebron voor u opgespoord!" heb genoemd...


--------------------------------------------
Voor zover ik begrepen heb (lees: je mag me corrigeren...) is één van de elementen uit "Obamacare" die zeer veel kritiek vangt de bepaling dat de mensen verplicht worden zich te verzekeren. Zoveel staatsbemoeienis, zoveel betutteling, zo weinig respect voor de individuele vrijheid - en dan vragen de mensen zich af waarom ze zeggen dat Obama in feite een communist is.

En ik moet zeggen, ik heb het eens opgezocht, en het klopt. Kijk, hier volgt hoe de ideologie ongeveer in mekaar zit, en merk op hoe listig het allemaal wordt opgebouwd:

"In the Western world, some provision for those threatened by the extremes of indigence or starvation due to circumstance beyond their control has long been accepted as a duty of the community. (...) The necessity of some such arrangement is unquestioned - be it only in the interest of those who require protection against acts of desperation on the part of the needy".

Maar deze twee onschuldig ogende zinnetjes (van elkaar gescheiden door slechts enkele zinnen in de brontekst) blijken al snel als "onvermijdelijke" consequentie te hebben...

"(...) that the amount of relief now given in a comparatively wealthy society should be more than is absolutely necessary to keep alive and in health. We must also expect that the availability of this assistance will induce some to neglect such povision against emergencies as they would have been able to make on their own."

We zien het al meteen gebeuren: het begon met "beyond their control" en we zijn nog op dezelfde bladzijde als per theorema van tante Marie ("iedereen weet dat...") de plicht van de samenleving al veel verder gaat dan dat. En als je dat allemaal binnen hebt, wat kan je er dan proberen tussen te krijgen als de redenering verder gaat:

"It seems only logical, then, that those who will have a claim to assistance in circumstances for which they could have made provision should be required to make such provision themselves."

En presto! Het is weeral gebeurd! Een paar redelijk klinkende zinnetjes, een beetje met een zorgelijk gezicht verder filosoferen, en de mensen kunnen al "required" worden! Haja, want ze zijn te dom om er zelf voor te zorgen; er moet maar een beetje vangnet beschikbaar zijn en ze hebben allemaal een horizon tot het puntje van hun neus. En dus hebben we niet hard moeten zoeken om te weten waar Obama de mosterd haalt; het staat allemaal al netjes, letterlijk in mijn rode boekje hier:

"(...) once help is assured to such an extent that it is apt to reduce individuals' efforts, it seems an obvious corollary to compel them to insure (or otherwise provide) against those common hazards of life."

Ziedaar. "To compel them to insure". Het staat er letterlijk in, en het duurt een paar decennia, en het duikt op in de wetgeving van de communist Obama. Ik bespaar ons allemaal maar de lange bladzijden filosofie die na deze fragmenten volgen over hoe de staat dat dan allemaal moet organizeren, en zal ermee volstaan gewoon te wijzen op de basistekst zelf. Voor wie het in deze waardige opvolger van het Communistisch Manifest allemaal eens voor zichzelf wil nalezen, hier is de verwijzing:

Friedrich Hayek, The Constitution of liberty, Hoofdstuk 19, alles uit nummer één.

--------------------------------------------
Einde re-post. De oorspronkelijk url was

http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2010/03/obamas-communistische-inspiratiebron.html

Geen opmerkingen: