vrijdag 14 februari 2014

En het was niet eens alles!

Iemand heeft de vorige post (1), waarin ik niet bekom van mijn verbazing over een enorm oppervlakkige opmerking van de anders zo diepzinnige Hayek, met een "flauw" bekroond. Ik zal maar aannemen dat het een toevallige passant betrof, die via één of ander trefwoord hier terecht is gekomen. Alle andere lezers die zich interesseren voor de rol van vrije markten in de ontwikkeling van die enorme welvaart die we bereikt hebben, hebben immers al lang afgehaakt! Niet geloven dat de staat altijd en overal slecht is, om tien jaar geleden van mijn opinie over de Irakoorlog (2) maar te zwijgen - en mijn grootste fout was natuurlijk dat Bush het intussen zelf ook door heeft - maakt niet dat je die lezers vaak terug ziet. En daarbij, zij scoorden altijd "dom" als ik iets aanhaalde dat Paul Krugman had gezegd en later nog waar was ook...

Goed. Vrolijkmakerij voorbij, nu serieus. In feite was het niet eens een oppervlakkige opmerking van Hayek, maar een hele oppervlakkige passage. En laat me dat corrigeren! Het was een verstommend, mondopenvallend, ver - bij - ste - rend oppervlakkige passage.

Ik kan me niet voorstellen hoe Hayek ooit zoiets uit zijn pen heeft gekregen, of dat hij het daarna heeft laten staan.

Dat andere stukje waar ik precies even hard hoofdschuddend naar zit te kijken, gaat als volgt. Keynes (zegt Hayek)...

"(...) justified some of his economic views, and his general belief in a management of the market order, on the ground that 'in the long run we are all dead' (i.e., it does not matter what long-range damage we do; it is the present moment alone, the short run - consisting of public opinion, demands, votes, and all the stuff and bribes of demagoguery - which counts)." (Hayek, The Fatal Conceit, chapter 4 §4)

Maar dat is toch adembenemend dwaas? Dat is toch gewoon het domste, het platste rechts aan het woord? Dat is toch geen millimeter hoger van niveau dan met een uitgestreken gezicht beweren dat Keynes niet kon lezen, of niet kon tellen, of dacht dat de Aarde plat was?

Oh, je mag dat "flauw" en "dom" scoren zoveel je wil, hoor. Ik signaleer alleen maar iets dat je meer dan waarschijnlijk zelf meteen zou inzien, zolang het maar iets soortgelijks was dat door iemand als Krugman over iemand als Hayek zelf werd gezegd. Als iemand wil geloven dat Keynes er één of andere "après nous le déluge" filosofie op nahield, en dat hij werkelijk dacht dat "no matter what long range damage we do", we doen vandaag maar op - wel, iemand die iets wil geloven, die zal het ook geloven.

Maar dat Hayek dit soort intellectuele blubber uit zijn klavier krijgt: dat kan ik maar niet begrijpen.

---------------------------------------
POSTSCRIPT

Bij wijze van oefening voor de lezer die in de verleiding is om met "dom's" en "flauw's" te gaan strooien geef ik even een heel klein beetje meer context mee:

But this long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead. Economists set themselves too easy, too useless a task if in tempestuous seasons they can only tell us that when the storm is past the ocean is flat again.

De oefening voor den lezer is niet zich tot Keynes te bekeren. De oefening is wel voor zichzelf te formuleren waarom dit iets heel anders is dan "après nous le déluge". En als het lukt (héél, heel moeilijk is het nu ook weer niet), toch eens te blijven stilstaan bij wat voor mensen ons die blubber proberen wijs te maken. Maar het moet niet, hoor!

--------------------------------
(1) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2014/02/maar-maar-maar-friedrich.html
(2) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/search/label/Irak

Geen opmerkingen: