vrijdag 28 december 2012

Hayek: wat bezielt me toch?

Ik weet nog hoe ik in 2007 The Road to Serfdom ontdekte en er een paar letterlijk juichende commentaren op dit blog aan wijdde (1). Een beetje later kreeg ik als kerstgeschenk "twee boeken van Friedrich Hayek" (2) en hoewel ik het niet meer zo direct terugvind weet ik wel nog dat één van mijn libertarische, laten we zeggen, "vrienden", schreef dat hij daar "enorm blij" (of zoiets) om was: echte aanrader, die Hayek!

Hoewel er in 2009 nog bijstond dat ik wel niet goed wist wanneer ik ze ook nog zou moeten lezen, is dat intussen al lang gebeurd. En ik zat er alweer met open mond naar te kijken! En zo werd het 2012, en lukte het me eindelijk om een paar nieuwe Hayeks op de Kindle te zetten (3). En zo heb ik intussen ook nog gelezen:

Monetary Theory and the Trade Cycle, 1933
Prices and Production, 1935
Monetary Nationalism and International Stability, 1937
Denationalization of Money (1976) 1990

En verder ook nog een paar artikelen:

A commodity Reserve Currency, 1943
A Free-Market Monetary System, 1974
The Pretense of Knowledge, 1974

En nu glijdt mijn blik weer eens over Amazon, en ik passeer bij Hayek, en ik voel me doen wat ik maar bij heel, heel weinig auteurs doe: Ik zie een boek van Hayek, en ik druk "purchase with one click". Zonder nadenken! Zonder bladeren! Gewoon, het is beschikbaar, ik koop. En twee seconden later nog eens opnieuw. Zo heb ik nu ook:

Law, Legislation and Liberty, 1982
The Sensory Order, 1952

Natuurlijk weet ik eens te meer niet wanneer ik ze ok nog moet lezen. Bovendien lijkt het tweede boek me niet te gaan over mijn huidige interesses (liberale filosofie; complexe wetenschappen; geld en goud). Maar kijk, een boek van Hayek zien staan en het niet aankopen, dat krijg ik blijkbaar niet over mijn hart.

Nu herinner ik me ook dat ik me lang geleden eens afvroeg: welke zouden toch de basisteksten zijn van "onze" (in tegenstelling tot, pakweg, Marxistische) filosofie? En zoveel jaren later zal je wel begrepen hebben dat ik daar nu op zal antwoorden: in ieder geval: Hayek. Er stond in die post van destijds ook nog bij dat "onze" basiswerken niet flagrant in tegenspraak mochten zijn met anthropologische, historische en economische inzichten.Maar met Hayek valt dat heel erg mee! Zo durf ik in het bijzonder uit mijn lectuur onder de aandacht brengen:

  • Hayek was niet voor een goudstandaard, hij was zelfs integendeel uitdrukkelijk tegen een goudstandaard.
  • Hayek was niet tegen de overheid, hij gaf zelfs uitdrukkelijk een hele reeks onderwerpen aan waarin de overheid een rol te spelen had. In die context noemde hij een "laissez-faire" denken een "houten kop" benadering die als geen ander schade aan de liberale zaak heeft berokkend.
  • Hayek kwam na een lang denkproces (tussen de jaren dertig en de jaren zeventig) tot een conclusie dat noch een goudstandaard, noch een geldsysteem voorzien door de overheid het beste systeem was, maar wel een systeem gebaseerd op de competitie van een vrije markt.
Nu hoeft daar natuurlijk niemand mee akkoord te gaan, enkel omdat Hayek het zegt. Maar sommigen onder ons zouden zich toch eens moeten afvragen hoe ver ze "rechts van Hayek" willen gaan staan, en toch nog verwachten erg serieus genomen te worden.

--------------------------------------------
(1) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2008/01/friedrich-hayek-rechts-maar-toch-goed.html
EN http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2008/01/friedrich-hayek-over-rule-of-law.html
(2) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2009/12/twee-boeken-van-friedrich-hayek.html
(3) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2012/10/ik-kan-niet-bloggen-wegens-hayek.html
(4) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2006/08/rechts-maar-toch-goed.html

Geen opmerkingen: