woensdag 26 december 2012

Klimaatopwarming is de schuld van de overheid!

In feite weet ik dat niet, hoor, het is maar zo'n kreet die me te binnen schoot per analogie met een heel andere kreet, die vaak wel erg serieus genomen wordt.

Kijk, ik ben natuurlijk weer aan het denken aan "de twee kindjes die koekjes aan het verdelen zijn" (1), en die me daarmee zulk mooi voorbeeld hebben gegeven van wat er in de werkelijke wereld vaak gebeurt. Er is een gewenste conclusie (een religieus dogma, een politiek vooroordeel, andere...), en om die op voorhand vastgelegde conclusie voor te stellen als de uitkomst van een rationeel proces moeten er nu premissen bij verzonnen worden. Wanneer het om een politiek vooroordeel gaat noem ik het "politiek vervuild denken", maar dit terzijde.

Het politiek vooroordeel dat ik in gedachten heb is "overheidsoptreden is altijd, overal en zonder uitzondering slecht". Dus, als er iets misgaat, dan moet het altijd, overal en zonder uitzondering de schuld zijn van de overheid. Kom, ik weet heel goed dat je precies hetzelfde kan doen met "het is de schuld van het kapitalisme", maar die kliek is nu eenmaal een tikje minder actief, het jongste decennium. Dus nemen we maar dat andere voorbeeld...

We beginnen met de crisis. Dus als eerste instantie geldt:

Er is crisis <= "then a miracle occurs" (2) <= het is de schuld van de overheid.

En nu is de uitdaging die ene stap een beetje specifieker te omschrijven.

Dat gaat als volgt. Iedereen kan zien dat het is misgegaan met (eerst) bankkredieten in de Amerikaanse huizenmarkten, en (daarna) in allerlei derivaten die, bijvoorbeeld, de "besmetting" hebben verspreid. Hmmmm... als we niet oppassen is het straks nog de schuld van de markt. Niet alleen kan dat het niet (onmogelijk, nooit van z'n leven en jamais de la vie) zijn, we moeten (veel erger nog) ongeveer het omgekeerde bewijzen. Hmmmm...

Ha! Het gaat als volgt. Als de banken in die markten te grote risico's hebben genomen, dan is dat omdat de overheden, met hun garanties op spaartegoeden en soortgelijke maatregelen, het risico hebben weggenomen. Banken kunnen dus door heel grote risico's te nemen winsten winsten binnenrijven als het goed gaat, omdat de overheden zullen opdraaien wanneer het in de soep draait. Dat heet "moral hazard", en dus ziet onze meer expliciete stap er nu als volgt uit:

Crisis <= overdreven risico's bij de banken <= moral hazard <= het is de schuld van de overheid!

Dat ziet er al veel beter uit, nietwaar? Nu ga ik niet beweren dat het niet waar is. Ik ga er wel op wijzen dat je daar ook heel andere causaliteiten kan aan elkaar ketenen (3). Om één of andere reden heb ik aan de mogelijkheid in voetnoot (3) nooit veel belang zien hechten...

Hoe dan ook: het punt is dat het niet te moeilijk zou moeten zijn om precies hetzelfde te doen met klimaatopwarming. Dus:

Het klimaat warmt op <= "then a miracle occurs" (2) <= het is de schuld van de overheid!

Hmmmmm.... 'ns kijken... als het eindigt met de schuld van de overheid moet er natuurlijk wel een menselijke oorzaak aan vastzitten. Maar anderzijds, als we met het betalen van die prijs kunnen bekomen dat het de schuld van de overheid is, dan is dat toch de moeite waard? Dus ik probeer:

Het klimaat warmt op <= dat komt door onze almaar rijker wordende levensstijl <= "then a miracle occurs" (2) <= het is de schuld van de overheid!

Nja, het is duidelijk dat we er nog niet zijn. Als ik nu ook nog moet invullen dat onze almaar rijker worden levensstijl veroorzaakt wordt door de overheid, voor ik kom waar ik moet zijn...

Maar toch... Ik voel dat het er ergens in zit!

--------------------------------------------
(1) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2011/11/assumpties-uit-het-leven-gegrepen.html
(2) vergeet VOORAL niet nog eens te kijken naar die schitterende cartoon:
http://s16.beta.photobucket.com/user/Throbert/media/cartoons/then_a_miracle_occurs.jpg.html
(3) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2008/11/moral-hazard-de-schuld-van-de-overheid.html

Geen opmerkingen: