zaterdag 23 februari 2013

Het is de schuld van Paul Krugman!

Een tweet van Pieter Cleppe (1) verwijst ons naar een artikel (2) op de site van het Von Mises Instituut. Volgens zowel tweet als artikel heeft Paul Krugman in 2002 "opgeroepen" ("call for" in de Engelstalige teksten) tot een zeepbel in de huizenmarkten. En voor die bewering doen ze beroep op het volgende citaat uit het origineel artikel (3):

"To fight this recession the Fed needs more than a snapback; it needs soaring household spending to offset moribund business investment. And to do that, as Paul McCulley of Pimco put it, Alan Greenspan needs to create a housing bubble to replace the Nasdaq bubble."

Het opmerkelijke bij dat soort bewering, naast het aplomb waarmee dat allemaal maar wordt uitgekraamd, is dat het niet in die mensen lijkt op te komen dat iedereen doodgewoon die teksten kan opzoeken. Dat iedereen bijgevolg doodgewoon met zijn eigen ogen kan zien wat er werkelijk in staat.

En wat er werkelijk in staat is (a) dat er in 2002 al een hele tijd een serieuze recessie bezig is, (b) dat die recessie veel moeizamer zal overwaaien dan veel mensen zich inbeelden, omdat (c) die "veel mensen" zich inbeelden dat het een crisis was zoals een aantal vorige crisissen (die overwaaiden toen een opleving van de huizenmarkten de dalende investeringen compenseerden), terwijl er (d) (en nu komen we bij het citaat), om deze crisis met een oplevende huizenmarkt te compenseren een zeepbel zal nodig zijn.

En dat is werkelijk alles wat er staat! Geen spoor van een "oproep tot", zoals wanneer (als Krugman bijvoorbeeld werkelijk tot hogere inflatie oproept) hij heel duidelijk zegt waarom hogere inflatie voordelen zal hebben die de nadelen voldoende ruim overtreffen.

Maar in dit citaat is er geen spoor van iets dat klinkt als "hadden we nu toch maar een zeepbel, dan zou er nu [allerlei nuttige effecten]". Wat er wel staat is een soort berekening. Er staat iets als laat "X - 10 = 0" gegeven zijn, waarbij "min tien" uitdrukt dat we diep onder nul zitten. Dan is de oplossing van de vergelijking dat "X = 10", en de betekenis is dat we 10 nodig hebben om weer bij nul te komen. En als je die berekening maakt, en je weet, en zegt, dat naar alle redelijke maatstaven "10" neerkomt op een zeepbel - hoe kan iemand anders dan beweren dat je daarmee "oproept tot een zeepbel"?

Ik zal de vraag zelf maar beantwoorden. Dat kan op meerdere manieren. De eerste manier is simpele intellectuele oneerlijkheid. Het ziet er naar uit dat dat is wat de schrijver van het artikel drijft. Immers, hij verwijst zelf naar de commentaar van Krugman, hij verwijst ook naar een opmerking van nog iemand anders die deze onzin ook al had weerlegd en - alsof het simpele feit naar dat soort dingen te verwijzen volstaat om ze te neutraliseren gaat hij gewoon door alsof alles in orde is! Ik kan het niet weten, van die "intellectuele oneerlijkheid", maar ik vind dat de bewijslast bij hem ligt.

Een tweede manier is hallucinante oppervlakkigheid. Misschien geloof je wel gewoon alles wat mensen als die auteur schrijven, of alles wat op de site van het Von Mises Instituut staat; zonder dat je het ooit nodig vindt om te gaan kijken of wat ze beweren ook klopt. In dat geval zou ik me nu vast voornemen om me dat nooit meer te laten overkomen, maar ik laat het aan ieders geweten over...

Tenslotte (hoewel, ik kan natuurlijk nog manieren over het hoofd zien) is er extreme, zeg maar blinde partijdigheid. Paul Krugman torpedeert geregeld onze religieuze dogma's, Paul Krugman heeft daarbij al zo vaak gelijk gehad, ergo, Paul Krugman is de duivel, en als het volstaat zijn vermelden van een mogelijke zeepbel te maken tot een "oproep" (!) tot die zeepbel, wel, dan geloven we dat toch gewoon omdat het tegen Krugman ingaat, en we laten het toch zeker niet los omdat het van geen klanten klopt met de waarheid?

Het is allemaal heel, heel triest, eigenlijk. Zou er nog iemand anders teruggedacht hebben aan mijn "liberale intellectuele troonsafstand" (4)?

-----------------------------------------
(1) screenshot:


(2) https://mises.org/daily/6372/Krugmans-Call-for-a-Housing-Bubble
(3) http://www.nytimes.com/2002/08/02/opinion/dubya-s-double-dip.html?scp=4&sq=krugman%20mcculley%20bubble&st=cse
(4) http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2013/01/een-liberale-intellectuele-troonsafstand.html

6 opmerkingen:

Felix zei

Je schrijft: "Immers, hij verwijst zelf naar de commentaar van Krugman, hij verwijst ook naar een opmerking van nog iemand anders die deze onzin ook al had weerlegd en - [b] alsof het simpele feit naar dat soort dingen te verwijzen volstaat om ze te neutraliseren gaat hij gewoon door alsof alles in orde is! [/b]"

Hm,beweren dat de auteur zich beperkt tot 'het simpele feit naar dat soort dingen te verwijzen lijkt mij niet helemaal intellectueel eerlijk, noch getuigen van een grondige lectuur. Heb je het artikel en de links eigenlijk wel helemaal gelezen?

Koen Robeys zei

Ja, ik heb het artikel en de links helemaal gelezen. En ik heb het net nog eens opnieuw gecheckt. En precies zoals ik schreef, hij citeert de reactie van Krugman (waarin die de opmerking maakt waarop mijn a tot d is gebaseerd), vervolgt met de opmerking van Kling (waarin die uitlegt dat Krugman dus een pessimistische analyse maakt over de crisis), en "hij gaat gewoon door", alsof hij niets heeft zien staan, met hoe er nog meer van dat soort "devastating quotes" bestaan.

Dus ik stel voor dat je nu - in de eerste plaats voor jezelf - vaststelt dat ook jij dat doodgewoon met je eigen ogen in de tekst kan zien staan, dat ik dat wel degelijk grondig had gelezen, en dat jouw insinuatie van intellectuele oneerlijkheid van geen kanten even goed gemotiveerd was als die van mij.

Of je kan natuurlijk altijd proberen het alsnog te motiveren. Beter laat dan nooit.

Felix zei

Ik zie in de teksten staan wat ik doodgewoon met mijn eigen ogen in de teksten kan zien staan, dat is het probleem niet.

Jouw expliciete beschuldiging van intellectuele oneerlijkheid, gericht, veronderstel ik, aan de auteur van het artikel en de twitteraar in kwestie, en aan wst jij 'dom-rechts' noemt, vind ik niet gemotiveerd, laat staan 'goed gemotiveerd'. Sorry, je hebt mij niet overtuigd, als het wel zo zou zijn, zou ik het ook zeggen.

Koen Robeys zei

Wat nu? Alleen maar "niet overtuigd"? Maar Felix, je hebt nog maar pas geïnsinueerd dat ik de tekst niet grondig had gelezen! Je hebt me zelfs expliciet "intellectueel oneerlijk" genoemd! En al wat daar voor jou bij nodig is, is dit soort slap gerochel, Felix? Je hoeft daar allemaal geen argumenten bij te kunnen geven? Je kraamt zomaar wat uit?

Kijk, *mijn* beschuldiging van "intellectuele oneerlijkheid" is *heel precies* gemotiveerd. Ofwel is mijn beschrijving "a - d" een goed overzicht van wat in het artikel staat, ofwel is dat niet zo. Als het een goed overzicht is, staat er werkelijk niet meer in dan dat, en dan is het intellectueel oneerlijk om Krugman een "oproepen tot een zeepbel" aan te praten. Ofwel is "a - d" geen goede beschrijving, en dan moet het, voor iemand die me beschuldigt de tekst niet grondig gelezen te hebben, niet zo moeilijk zijn om citaten te geven die méér doen dan wat ik beweerd heb. Citaten die tonen dat Krugman wel degelijk *opriep* tot een zeepbel.

Ik wacht, Felix. En anders stel ik voor dat je dit blog maar definitief links laat liggen.

Felix zei

Die citaten staan in het artikel. Denk je nu echt dat ik die nog ga eens herhalen om dan jou weer jezelf te horen herhalen enzovoort? Ik heb geen zin in het soort non-discussie waar je zo goed in bent. Ik ga in op je voorstel, geen slap gerochel meer op dit blog, behalve je eigen.

Koen Robeys zei

Hierop heb ik een dag later maar een aparte post gemaakt:

http://speelsmaarserieus.blogspot.be/2013/02/ik-neem-er-geen-woord-van-terug.html