donderdag 8 mei 2014

Geluk versus "hard werken" als bron van rijkdom

Twitter staat ongeveer bol van de commentaren bij Piketty of de vraag in welke mate zeer rijke mensen dat aan hard werken te danken hebben, dan wel dat ze een grote dosis geluk gehad hebben. Ik probeer een beetje luidop mee te denken, hoewel (zoals ik toegeef) "raden" een beter woord zou zijn.

Mijn punt was: beeld je in dat je een correlatie zoekt tussen "hard werken" en rijkdom. Rijkdom is gemakkelijk te meten, en "hard werken" zal ook wel gaan: vroeg opstaan, al je tijd in dat rijk worden steken, vliegtuigreizen, vergaderingen, presentaties, de hele meute. Je verwacht iets te zien als twee kolommen, met in de ene een indicator van hard werken en in de andere een indicator van rijkdom, en waar de indicator in de ene kolom hoog is wil je zien dat de indicator in de overeenkomende kolom ook hoog is.

Mijn echte punt is: INDIEN je leeft in een wereld - zoals gesuggereerd door Piketty en een hoop langharig, werkschuw tuig - waarin veel, misschien zelfs heel veel, mensen rijk zijn omdat ze hun vermogen geërfd hebben, of gewonnen met de lotto, en soortgelijke vormen van "geluk hebben" (zelfs rijk getrouwd zijn?), DAN zou je een omgekeerde correlatie zien. Je zou zien dat een hoog percentage van de rijke mensen helemaal niet aan "hard werken" doet.

Nu heeft mijn gesprekspartner me er al een eerste keer op gewezen dat je intuïtie je met statistiek heel gemakkelijk op een dwaalspoor zet, dus ik weet heus wel dat dat allemaal "speaking under correction" is. Maar het lijkt me toch dat ik met mijn testje - dus: je zoekt een correlatie tussen vermogen en NIET hard werken - wel degelijk iets zou tonen over de vraag of je van hard werken rijk wordt; tot het punt dat rijkdom een krachtige indicatie geeft dat er hard gewerkt is.

Volgens mijn indruk zou het uitwerken van een dergelijke test een heel mooi voorbeeld zijn van de wetenschappelijke methode. Je neemt de stelling die in de mode is, en je doet een meting die je zal toelaten uit te maken of die stelling steek houdt, of integendeel fout of toch minstens erg onwaarschijnlijk is.

Dat neemt allemaal aan dat mijn uitgangspunten correct zijn. Ik zie onder ogen dat dat lang niet gegarandeerd is. In dat geval zullen ze het me wel vertellen, denk.

Geen opmerkingen: