zaterdag 19 november 2011

Weer zo'n linkse ideoloog ontmaskerd!

Het is me al wel overkomen dat het simpele feit dat ik niet erg geloof in de theorieën rond de goudstandaard me te staan kwam op een laatdunkende afwimpeling met het predikaat "links" (1). En ikzelf, die ook graag "links" gaat ontmaskeren waar je het misschien niet had verwacht (2) vraag me af of ik niet op mijn beurt een flinke vis aan de haak heb.

De volgende citaten komen uit een context die zegt dat de grote vorderingen in de economie (van die tijd) voortkwamen uit de toepassing van het subjectivisme. En in die context vernemen we:

"Neither a 'commodity' or an 'economic good', nor 'food' or 'money', can be defined in physical terms but only in terms of views people hold about things. Economic theory has nothing to say about the little round disks of metal as which an objectivist or materialist view might try to define money."

Je mag het altijd eens proberen uitleggen als je denkt dat het niet waar is, maar nu hebben we toch pas gelezen dat wat wel of geen geld is niet iets is dat voortvloeit uit economische theorie, maar wel een louter subjectief gegeven is? Dus krijgen we toch iets als "geld is datgene waarvan de mensen aanvaarden dat het geld is"? Maar wacht. Voor het geval iemand toch denkt een kronkel te vinden waardoor dat toch niet waar is valt mijn oog op een voetnoot. De auteur verklaarde net dat pogingen om menselijk gedrag te verklaren zonder beroep te doen "op wat mensen bedoelen met hun daden" is "bound to fail", en voegt er in voetnoot aan toe dat dat door sommige economisten al vroeg werd ingezien. Het voorbeeld dat hij daarvan in die voetnoot citeert dateert uit 1751 en zegt:

"Those things are equal which afford equal satisfaction to the one with respect to whom they are said to be equivalent. Anyone who seeks equality elsewhere, following other principles, and expects to find it in weight, or similarity of appearance, will show little understanding of the facts of human life. A sheet of paper is often the equivalent of money, from which it differs both in weight and appearance; on the other hand, two moneys of equal weighth and quality, and similar appearance, are often not equal".

Dus nu is er toch geen twijfel meer mogelijk? Als je zo instemmend citeert dat een bepaalde visie riskeert weinig inzicht in menselijk gedrag op te leveren, en als voorbeeld meegeeft het feit dat een stuk papier net zo goed geld kan zijn als iets anders - dan is het feit dat geld van metaal, laat staan goud, moet zijn toch niet iets dat deel is van een wetenschappelijk inzicht?

Kortom, volgens de visie waarnaar ik verwees hebben we hier weer een linkse ideoloog bij de staart vast. En het klopt met wat ik heb vastgesteld onder voetnoot (2)! Hier is de bronvermelding:

Friedrich Hayek, The Counterrevolution of Science, 1952 (1979), chapter 3

----------------------------------------
(1) http://speelsmaarserieus.blogspot.com/2011/07/kijk-zo-werkt-die-psychologie.html
(2)
http://speelsmaarserieus.blogspot.com/2010/03/obamas-communistische-inspiratiebron.html

Geen opmerkingen: