dinsdag 5 januari 2010

Een zéér spannend referendum!

Twee dagen nadat ik me afvroeg (1) wat ik moest denken over hoe de IJslanders de schulden van hun overkop gegane banken moesten overnemen, blijkt dat de wet wel gestemd werd, maar dat de president nu weigert die wet te ondertekenen (2). Het blijkt dat ongeveer een kwart (!) van de IJslanders een petitie heeft getekend om de wet tegen te houden, en dat ongeveer een tiende (!) heeft deelgenomen aan een betoging met dezelfde bedoeling.

Het artikel in De Tijd (2) maakt een hoop reacties los, waarbij mensen schamper doen over "hun verplichtingen niet nakomen" en vele varianten daarop. Maar hoewel het wel mogelijk is dat dat een goede beschrijving van de realiteit is, denk ik dat die commentatoren het niet beter weten dan ikzelf, zoals toegegeven in die vorige post (1). Dus voorlopig, en "speaking under correction" houd ik me maar aan mijn indruk. Dat wil zeggen, de landen (Nederland en het Verenigd Koninkrijk) die hun eigen onderdanen hebben vergoed hebben vervolgens gewoon opgelegd, onder dwang (anders geen EU lidmaatschap, en geen IMF interventie), dat de IJslanders daarvan de kost dragen. En het is me echt niet duidelijk waarom de IJslanders dat zouden doen, behalve dan omdat die dwang wordt uitgeoefend. Als iemand meer weet over de preciese afspraken, contracten en aangegane engagementen, dan wil ik het graag nog altijd vernemen.

Intussen ben ik al zéér benieuwd naar dat referendum. Het gaat om 4 miljard euro en er zijn 300,000 IJslanders. Zeg om het af te ronden dat 100,000 daarvan in staat zijn te werken en af te betalen, en dat maakt dan 40,000.- Euro per IJslander. Onweerstaanbaar komt het beeld me voor ogen, waarin de IJslanders met een strop rond hun nek tot aan de rand van het schavot worden geleid... maar nu mogen ze eerst bij referendum zelf beslissen of ze wel gaan springen!

Ik kan het, natuurlijk, mis hebben. Maar iets zegt me dat ze zich de moeite van dat referendum kunnen besparen...

------------------------------------
(1) http://speelsmaarserieus.blogspot.com/2010/01/een-internationale-struikroof-op-de.html
(2) http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_financien/IJsland_houdt_referendum_over_Icesave.8279440-433.art

Geen opmerkingen: