dinsdag 19 januari 2010

Tevreden met de nieuwe kardinaal

Ik mag zeggen: met die ene flard interview die ik gezien heb was ik best tevreden. De nieuwe kardinaal heeft een punt wanneer hij zegt dat we hem niet kennen, en dat we hem dus eerst een kans moeten geven. En ik zal hem met plezier die kans geven, en al mijn vooroordelen bevestigd zien! En als ik ze niet bevestigd zie, dan is het per definitie "beter" (want laten we eerlijk zijn...) en dan is het toch ook goed?

Ik onthoud vooral één ding. De kardinaal ontkent ten stelligste te hebben gezegd dat homoseksuelen "abnormaal" zijn. Hij heeft zelfs een beetje ontsteld gezegd dat dat een scheldwoord zou zijn, terwijl homoseksuelen wel degelijk thuis zijn in de kerk. Dat is allemaal zeer goed. We noteren dat de journalist er niet in geslaagd is een bandje op te voeren, waarop we de kardinaal dat wel degelijk toch zien of horen zeggen, dus bij deze krijgt hij het voordeel van de twijfel.

En zelfs dan! Als dat bandje toch nog opduikt... Wel, ikzelf weet op het internet een paar dingen van mezelf staan waar ik liever niet aan herinnerd zou worden - en waarvan ik onmiddellijk zou toegeven (voor zover het niet al gebeurd is) dat het fout was. Dus als de kadinaal nu toch betrapt was op het geven van een opinie en daarbij ooit een woord heeft gebruikt waarvan hij zelf zegt dat het een slecht gekozen woord zou zijn - wel, dan, wat dan nog?

Maar geef intussen toe dat mijn postje van enkele dagen geleden over homoseksuelen (1) wel erg actueel was! In vergelijking daarmee was ik wel een beetje verbaasd, toen de journalist de kardinaal over het onderwerp ondervroeg, dat we een preek over de Latijnse etymologie van het woord "seksualiteit" kregen! Ik zou mijn mede-filosoof de kardineel eraan willen herinneren dat je wel woorden kan bedenken, maar dat je daarom nog niet noodzakelijk iets hebt gezegd over de vraag of er in de realiteit ook iets aan beantwoordt. Bijvoorbeeld eenhoorn. Bijvoorbeeld kabouter. Bijvoorbeeld Go- ... maar nee, ik dreig in heel andere discussies terecht te komen.

Het punt is: stel dat je, zoals de kardinaal tijdens het interview, iets zinnigs wil zeggen over seksualiteit. Waar zal je je op beroepen; waar haal je je kennis vandaan? Antropologie? Psychologie? Freud, misschien? Andere ideeën...?

Zou jij proberen je te laten inspireren door Latijnse etymologie en de filosofie van Hegel?

De kardinaal dus wel. En overeenkomstig de vrijheid van ideeën en meningsuiting mag dat ook. Maar de kardinaal zou er goed aan doen te beseffen: wanneer hij denkt voor te gaan in onderwerpen als "waarden" en "wat is homoseksualiteit" en dat soort dingen, dan zal hij veel mensen ontmoeten die wèl in termen van moderne biologie zullen denken, en die wèl zullen weten wat "natuurlijke selectie" (2) betekent en die zich nièt zullen moeten afvragen wat dat er allemaal mee te maken heeft.

Uiteindelijk, zegt de kerk, herkennen we de aanwezigheid van de Geest aan zijn vruchten. Ik heb me laten vertellen dat de nieuwe kardinaal werd gekozen vanuit een ontevredenheid met de vorige, onder wie de kerken waren leeggelopen. We wensen de nieuwe kardinaal heel veel geluk met zijn kudde. Iets zegt me dat hij met zijn hedendaagse kudde een beetje geluk wel zal nodig hebben.

---------------------------------
(1) http://speelsmaarserieus.blogspot.com/2010/01/vragen-bij-homoseksualiteit.html
(2) http://speelsmaarserieus.blogspot.com/2007/05/nogmaals-natuurlijke-selectie.html

1 opmerking:

Fustigator zei

Buiten het feit dat Mgr Léonard nog geen kardinaal zal zijn eens hij als aartsbisschop van Mechelen-Brussel geïnstalleerd zal worden, heb ik geen grove onjuistheden in dit Robeyse betoog gevonden. De gematigde toon strekt tot eer. ik deel de mening dat men nog met Léonard zal verschieten, niet het minste omdat hij, buiten zijn hoogbegaafdheid ook nog een heilige man is. Maar heiligheid, de "conditio sine qua non" om de Kerk te doen bloeien, is schaarser geworden: de priesters die wat ideaal hebben spelen liever voor maatschappelijk werker of politico-sociaal activist dan echt het priesterschap als een heilige missie te willen beschouwen. Om precies te weten wat het ideale priesterschap inhoudt leze men, buiten de levensberschrijving van de heilige pastoor van Ars, Jean-Marie Vianney, enkele romans van Georges Bernanos.