maandag 4 januari 2010

De hele wereld omzetten in mensen

Het is me al vaak overkomen dat mensen heel emotioneel reageren wanneer je wijst op het belang van een lagere - véél lagere, zelfs - bevolkingsaangroei. Het hangt van nog veel meer factoren af, zeggen ze dan, zoals technologische ontwikkeling, of economische omstandigheden. En ik ontken geen moment: als je een simpel Malthusianisme had doorgetrokken tot in 2,010, dan had je al lang alle rampen van Israel over de mensheid uitgestort moeten zien.

Maar toch houd ik vol dat je "al die andere factoren" straal mag negeren, en dat je wel degelijk kan zien, aan groeicijfers en aantallen en niets anders dan dat, dat er op een dag heel, heel veel lagere groeicijfers zullen nodig zijn dan we vandaag hebben. Kijk mee.

De massa van de planeet Aarde, zo pluk ik van het internet, is (uitgedrukt in kilogram) een één, gevolgd door 24 nullen, en dat getal nog eens maal zes. Dus dat ziet er als volgt uit:

Planeet Aarde = 6,000,000,000,000,000,000,000,000 kilogram

Laten we aannemen dat we de hele massa van de Aarde willen omzetten in mens! Omdat het cijfer hierboven begint met een zes neem ik aan dat één mens gemiddeld 60 kilo weegt. Dan hebben we daar per beschikbare hoeveelheid massa (hierboven) gedeeld door zestig...

100,000,000,000,000,000,000,000 mensen voor nodig.

Momenteel zijn we al met 6,000,000,000 mensen. Bijgevolg moet de bevolking groeien met een factor 16,666,666,666,667 om heel de massa van de Aarde om te zetten in mensen. Dat is wel iets anders dan "verdubbelen" (een factor twee) of "verdrievoudigen" (een factor drie), nietwaar? Dat ziet er niet uit als iets dat dicht in de buurt komt, vind je ook niet?

Gelukkig is er samengestelde interest (1). Ik vind op het internet dat de menselijke bevolking van onze planeet met ruim 1% per jaar groeit. Mensen die emotioneel worden als je het hebt over het probleem van de overbevolking vinden, klaarblijkelijk, dat je die groeivoet niet mag willen terugdringen. Dus ik neem mijn Excel spreadsheet, en ik reken uit dat aan een groei van één percent per jaar...

Het duurt 70 jaar voor de mensheid verdubbeld is - dat is evenveel tijd als er verlopen is sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Het duurt 230 jaar voor de mensheid vertienvoudigd is. Dat is evenveel tijd als er verlopen is sinds de Franse Revolutie.

Het duurt 463 jaar voor de mensheid verhonderdvoudigd is. Dat is evenveel tijd als er verlopen is sinds Kopernikus overleden is. Ruwweg wonen er in België alleen evenveel mensen als vandaag in China of Indië.

Natuurlijk mag iedereen op elk moment van deze serie zeggen dat het genoeg is geweest, en dat hij inziet dat er los van elke andere overweging grenzen zijn aan de groei die een planeet qua bevolking aankan. Maar voor het geval iemand wil volhouden: laten we verder gaan.

We moeten met een factor 600 groeien om in België met evenveel te zijn als vandaag op de hele wereld. Het kunstje is klaar wanneer er evenveel tijd zal verstreken zijn als er verlopen is sinds de Honderdjarige Oorlog. En allemaal gerekend aan een groei van één percent per jaar, nota bene! En we gaan verder.

De mensheid zal gegroeid zijn met een factor één miljoen, als er ruwweg evenveel tijd is verstreken als er is verlopen sinds de geboorte van Mohammed (vrede zij zijn volgelingen, maar ook alle anderen!).

Als we evenveel tijd als er verstreken is sinds de val van Rome blijven groeien met een groeivoet van één percent per jaar, dan zal de mensheid ruim 8 miljoen keer meer mensen tellen dan vandaag.

En als we dezelfde oefening maken in vergelijking met de tijd van Keizer Augustus of Jezus, dan is de mensheid gestegen met een factor 439,286,205.

We hadden evenwel een factor 16,666,666,666,667 nodig: on we go.

Als ik evenveel tijd neem als er verlopen is sinds de Slag bij Marathon (2), dan krijg ik 63,596,691,796 keer meer mensen dan er vandaag zijn, en het valt me op dat ik in ordes van grootte nog een factor duizend tekort schiet om de hele massa van de Aarde om te zetten in mensen. Kom, dat kan er ook nog bij. Het antwoord is...

Als we evenveel tijd zouden groeien - aan een groeivoet van één percent per jaar - als er verstreken is sinds de vader van Koning David - ongeveer 3,050 jaar - dan zou de hele massa van de Aarde omgezet zijn in mensen.

Kortom, dat valt ruim binnen historische tijden! De allereerste beschavingen van Sumer zijn 6,000 jaar oud! De uitvinding van de landbouw dateert van een 10 of 15 duizend jaar geleden! De mensheid splitste zich af van de aap een 5 à 6 miljoen jaar geleden! Enzovoort!

Maar als het zelfs aan een eerder bescheiden groeivoet van één percent per jaar een geologische oogwenk duurt voor de hele Aarde zal zijn omgezet in mensen - wat kan je dan nog verzinnen om de conclusie te vermijden dat het op een bepaalde dag, ergens in de toekomst, wel wat minder zal zijn?

Eerlijk is eerlijk, de gesprekspartner met wie ik ongeveer deze conversatie had was groot genoeg om te erkennen dat het volstond om alleen naar groei te kijken, en niet langer ook naar factoren als technologische en economische ontwikkeling, om in te zien dat er grenzen aan de groei zijn. Soms is een beetje nadenken en een beetje "samengestelde interest" beter dan "heel emotioneel reageren...

------------------------------------------
(1) http://speelsmaarserieus.blogspot.com/2006/02/dingen-die-iedereen-zou-moeten-weten.html
(2) http://speelsmaarserieus.blogspot.com/2006/10/marathon.html

3 opmerkingen:

Tom Bonte zei

"Eerlijk is eerlijk, de gesprekspartner met wie ik ongeveer deze conversatie had was groot genoeg om te erkennen dat het volstond om alleen naar groei te kijken, en niet langer ook naar factoren als technologische en economische ontwikkeling, om in te zien dat er grenzen aan de groei zijn. Soms is een beetje nadenken en een beetje "samengestelde interest" beter dan "heel emotioneel reageren... "

En we kunnen perfect hetzelfde zeggen over onze economie. Als een bedrijft niet groeit, dan gaat het failliet. Ook dat plaatje klopt aan geen kanten.

Koen Robeys zei

Ik ben niet zeker dat ik mee ben, maar ik vermoed dat je denkt dat er een soort groeimodel aan het werk is dat ook op samengestelde interest botst.

In dat geval kan ik je geruststellen: een bedrijf gaat alleen failliet als het zijn schulden niet meer kan betalen. Je kan perfect solvabel blijven in een stabiel model, zolang je opbrengsten maar groter zijn dan je kosten (of tenminste; niet gedurende langere periode kleiner zijn dan je kosten).

Als waar je het over hebt in deze richting zat, dan zitten daar nog een paar interessante dingen aan vast. Daar hebben we het dan nog wel eens over... :-)

jimrea zei

Een van de fabeltjes van de maatschappij inderdaad, we /moeten/ groeien.