zondag 18 december 2011

Ik mis het "Eurabië" onderwerp...

Eurabië; de gedachte dat Europa aan het wegzinken is in een demografisch proces, waarbij de veel grotere vruchtbaarheid van de Moslims er toe zal leiden dat allochtone Europeanen zullen overspoeld worden Moslims... Het is een onderwerp waar ik al een hele tijd niets meer van heb gehoord. De laatste post hier (1) over het onderwerp dateert ook alweer van een klein jaar geleden. De maanden en jaren daarvoor waren er toch geregeld berichten, controverses en al gauw slaande ruzies, overal op het internet. En nu... ik kan het gemist hebben, maar het lijkt wel alsof het onderwerp verdwenen is.

Ik vraag me af wat daarvan de reden zou zijn, steeds aangenomen dat het waar is. Een eerste reden zou kunnen zijn dat de economische crisis zulke proporties heeft aangenomen dat het gewoon nauwelijks nog een hond interesseert. Een "neutrale" reden, zeg maar. Een heel andere reden kan zijn dat het plaatje, zoals we dat uit heel veel bronnen te zien kregen (2), stilaan gewoon bevestigd wordt. Immers, als al die cijfers (waar ik het de eerste keer over had in 2006) correct waren, dan beweegt er stilaan niet meer veel in een hoop van die emigratielanden, en is er ook geen "nieuws". Later, misschien, weer opnieuw, als sommige mensen een tikje verbaasd zullen zeggen, kijk, de "youth bulge" lijkt achter de rug te liggen. Of (niet minder verbaasd) kijk, de Noord Afrikaanse landen lijken stilaan meer last van vergrijzing te hebben dan van bevolkingsexplosie. Dat zijn de scenario's die je verwacht als het beeld dat ik altijd heb geschetst correct was.

Maar natuurlijk is het ook mogelijk dat het stilzwijgen integendeel te maken heeft met het feit dat blijkt dat het niet correct was. Ik kan me wel iets inbeelden bij een hoop demografen, analysten, min of meer gespecialiseerde journalisten en overtuigde commentatoren (laten we zeggen: bloggers) die zouden ontdekken: hé, die "voorspelde", of toch geïmpliceerde scenario's, die zetten zich helemaal niet door. En dan kan je natuurlijk beschaamd afdruipen en hopen dat er niemand terugdenkt aan wat je allemaal hebt uitgekraamd: dat is nu eenmaal heel vaak wat er gebeurd, en een groot deel van de reden waarop al die "voorspellingen" (financiële en andere) zo hardnekkig blijven bestaan. Of ook, helemaal niet onredelijk, kan je nog vasthouden aan je hypothese en die wat tijd gunnen voor je bereid bent haar als weerlegd te beschouwen.

Dat is ook een scenario dat me helemaal niet onmogelijk lijkt, hoewel ikzelf, for the record, op dit moment nog altijd aanneem dat de waarnemingen uit al die verschillende bronnen niet allemaal fout zullen geweest zijn. Een beetje zoals de mensheid, bij dat spectaculair nieuws dat deeltjes sneller dan licht zouden gereisd hebben, daar in eerste instantie (en bij mijn weten tot de dag van vandaag) over nadenkt in termen van "wat zouden we daar fout gemeten hebben?". Toch signaleer ik dat ik niet bang zou zijn te erkennen dat "mijn" hypothese fout was: ik heb immers al een keer opgemerkt dat er een verschijnsel was dat "ik" helemaal niet kon verklaren (3), en ik was ook helemaal niet bang om dat te gaan vertellen (met de zeer voorspelbare gevolgen) op usenet, dat prototype van de "verbale straatgevechten" op het internet.

Natuurlijk heb ik geen flauw idee of het zelfs waar is dat er tegenwoordig weinig over het onderwerp verschijnt; noch van wat de reden zou zijn als het waar was. Ongetwijfeld zal de tijd het uitwijzen, en waarschijnlijk zal dat helemaal niet zo heel lang duren. Tamelijk binnenkort, zegt de hypothese waar ik van uitga, zullen we de berichten over de vergrijzing onder de Noord Afrikanen - zowel hier als in Noord Afrika - zien verschijnen. En dan zal je zien dat er ook aan de kant van de mensen die zo hard over Eurabië hebben geloeid en gescholden maar héél weinig zullen zijn die de moed zullen hebben te erkennen dat ze het fout hadden. En waarom ook niet, ongeveer iedereen zal het al lang weer vergeten zijn, en ze zullen even hard loeien en schelden over de bedreiging door China, of Indië, of Rusland, of wat op dat moment ook weer de waan van de dag zal zijn.

----------------------
(1) http://speelsmaarserieus.blogspot.com/2011/01/moslim-populatie-verdubbelt-in-twintig.html
(2) Tot voor een jaar geleden kon ik er geregeld verslag van doen, in een groot deel van de posts in de rubriek http://speelsmaarserieus.blogspot.com/search/label/Islam%20vs.%20Westen
(3) http://speelsmaarserieus.blogspot.com/2009/09/brad-delong-zou-zeggen-robeys-smackdown.html

Geen opmerkingen: