zondag 18 december 2011

Een succes voor de aartsbisschop

In een krant of ergens op het internet (weet het niet meer) lees ik dat er momenteel enkele tientallen mensen in één of andere gespecialiseerde opleiding ("seminaristen"? Zou dat kunnen?) voor priesters of theologen zitten, terwijl het er een paar jaar geleden maar drie waren. Ineens moet ik terugdenken aan de post van bijna twee jaar geleden (1) toen Aartsbisschop Léonard aantrad, zeer tot ontsteltenis van ongeveer iedereen. We moeten, vond ik echter, tenminste de man een kans geven, zoals hij zelf niet onredelijk opmerkt. Waarna ik en een hoop anderen een aantal maanden later, en om een heel preciese reden (2) "niet eens teleurgesteld" de schouders ophaalden, en "alle vooroordelen bevestigd" zagen.

Maar zoals de post onder voetnoot (1) al zei, de aartsbisschop moet beoordeeld worden naar de maatstaven van zijn eigen club, en niet naar de maatstaven van agnosten zoals ikzelf. En één van die criteria van zijn eigen club was het aangroeien van "de kudde", in de niet-pejoratieve zin die ze daar zelf aan geven, en dat, neem ik aan, zowel in kwantiteit als kwaliteit.

Dus, in de kwalitatieve zin lijkt de aartsbisschop te zijn geslaagd in zijn opdracht, nietwaar? Mensen zoals ik heeft hij geen millimeter dichterbij gebracht, wel integendeel. Maar aangezien ik hem niet wil afrekenen op hopeloze gevallen vond ik het toch een opvallend nieuwsje.

-----------------------------------
(1) http://speelsmaarserieus.blogspot.com/2010/01/tevreden-met-de-nieuwe-kardinaal.html
(2)
http://speelsmaarserieus.blogspot.com/2010/10/de-aartsbisschop-spreekt.html

3 opmerkingen:

Axxyaan zei

Ik zie niet goed in waarom de aartsbisschop moet beoordeeld worden naar de maatstaven van zijn eigen club. Dat zijn eigen club dat doet, kunnen we verwachten maar ik zie geen reden waarom buiten-kerkelijken dat ook zouden moeten doen.

IMO zijn een aantal waarden van de RKK inhumaan. Leonard kan dus zeer goed voldoen aan de maatstaven van de eigen club en zich tegelijk heel inhumaan opstellen. Ik sta erop hem in dat geval op zijn inhumaniteit te kunnen afrekenen, hoe succesvol hij ook volgens de kerkelijke maatstaven is geweest.

Koen Robeys zei

Ach, ik denk dat jij en ik nog veel over de details kunnen ("zullen") discussiëren, maar in de grond hetzelfde denken.

Kijk, ik had, dus, geschreven, "geef hem een kans". En tien maanden later had ik geschreven, "die kans ziet er behoorlijk verkeken uit". En dan was er nog de nogal ironische opmerking dat ik hem veel succes wenste met de kudde, omdat ik dacht dat hij ook naar die maatstaf al dat succes hard nodig zou hebben.

Maar ere wie ere toekomt, *indien* ik hem naar die maatstaf beoordeel, *dan* heeft hij daar een succes geboekt. Tien keer zoveel man in zijn cursus; ik had het niet verwacht.

Zodra ik hem naar *mijn* maatstaf beoordeel "ben ik geen millimeter dichterbij gekomen, wel integendeel".

Axxyaan zei

Ja, Koen, ik denk ook dat wij over het algemeen een gelijkaardige kijk hebben. Maar mijn jaren ervaring in het van gedachtenwisselen met gelovigen heeft me gevoelig (misschien zelfs overgevoelig) gemaakt voor verwoordingen die gelovigen de indruk kunnen wekken het besluit positiever is dan het in werkelijkheid is en dus voel ik nogal eens de nijging om puntjes op i'tjes te zetten.

Maar je hebt gelijk. De bisschop heeft één van zijn doelstelling gehaald; daarmee heeft hij een succes geboekt. Ik wilde enkel aangeven dat anderen die doelstelling niet erg hoog hoeven in te schatten en dat succes dan ook niet echt van belang hoeven te vinden in hun beoordeling van de bisschop. Maar op dat vlak lijken we het wel eens te zijn.