zaterdag 2 november 2013

Herinner je je die "politieke vervuiling van het denken"?

Via een tweet van Koen Vervloesem...... kom ik uit op een artikel (1) over hoe we ons denken laten beïnvloeden door onze politieke voorkeuren. Zeg nu zelf dat ik mag beweren iets dergelijks al intuïtief te hebben aangevoeld! Ik geef de term "politieke vervuiling van het denken" in in mijn blog-dashbord, en ik krijg meteen een bladzijde vol resultaten, de eerste uit februari 2010. Een vlugge blik levert onderwerpen op als Eurabië, "het is de schuld van het kapitalisme" en natuurlijk de huidige crisis. Zelf denk ik ook nog aan de Irakoorlog of het creationisme; stokpaardjes uit de tijden dat ik dat begrip nog niet gebruikte.

Het gaat ver, dat artikel, heel ver. Je ziet het al aan de titel: je politieke overtuigingen zijn in staat je mathematisch inzicht om zeep te helpen. En het is zelfs nog erger dan het klinkt; namelijk hoe meer je mathematisch inzicht hebt, hoe meer je die politieke overtuigingen toelaat jezelf om zeep laat helpen! Bijvoorbeeld...

"What’s happening when highly numerate liberals and conservatives actually get it wrong? Either they’re intuiting an incorrect answer that is politically convenient and feels right to them, leading them to inquire no further (...)".

Dat is een verschijnsel dat me voor het eerst is opgevallen bij de Irak-oorlog. Het was de tijd die me wel al de term "doorgaans luciede geesten" deed gebruiken; je voelt de analogie met de mensen in de studie die juist beter zijn in wiskunde - om zich alleen maar harder te laten beïnvloeden. De "doorgaans luciede geesten" van destijds zag ik vaak ideeën en theorieën afmeten; niet aan de vraag of ze klopten met wat er gebeurde in de realiteit (aka "de feiten"), maar wel of ze klopten met de beweringen van Bush. En vandaar naar de analogie met de creationisten, die tenminste wisten dat ze aanhangers van een religieus geloof en dus hun inzichten afzetten tegen het boek Genesis, was maar een kleine stap.

De andere manier waarop het misgaat was...

"(...) or else they’re stopping to calculate the correct answer, but then refusing to accept it and coming up with some elaborate reason why 1 + 1 doesn’t equal 2 in this particular instance"

En ook daarvan liggen de voorbeelden maar voor het oprapen. We weten dat overheidsoptreden altijd slecht is, en we weten dat geld drukken inflatie creëert, dus we weten nog het best van allemaal dat overheden die geld drukken om een crisis te bestrijden pas echt met het einde van de beschaving spelen - en als er jaren en jaren later geen spoor van de zo vaak aangekondigde hyperinflatie is te zien...

Zie hierboven.

En ja, ik heb er mezelf ook al op betrapt. Iedereen die deze post tot hier met stijgende ergernis zat te lezen stel ik een deal voor. Ik bezorg je een Voorbeeld (let op de hoofdletter): als jij me een voorbeeld bezorgt van hoe jou hetzelfde is overkomen met de Irakoorlog/Eurabië/"de armoede in de wereld is de schuld van het kapitalisme" of om het even welk van al die andere onderwerpen waarover je nog altijd zit te mokken. Echte vooruitgang maak je immers niet door je steeds weer te wentelen in de voorbeelden van je eigen grote gelijk. Echte vooruitgang heb je gemaakt wanneer je in staat bent de grenzen van dat eigen grote gelijk te ontwaren.

------------------------------------------------
(1) http://grist.org/politics/science-confirms-politics-wrecks-your-ability-to-do-math/

Geen opmerkingen: