woensdag 8 februari 2012

Financiële contracten op politieke gebeurtenissen

Ik vind een url waar je de koersen van fincanciële contracten voor allerlei politieke gebeurtenissen kan volgen. Het contract dat mij interesseert is de herkiezing van Obama (1). Het idee is als volgt. Op verkiezingsdag in november weten we of Obama verkozen is (100% zeker) of niet (0%). Als we op voorhand helemaal geen verdere informatie hebben is de beste benadering dat we één kans op twee hebben, of ook "we kwoteren het 50%". Als je dat ook werkelijk denkt kan je met iemand (die dat ook denkt) afspreken dat je elk 50 euro in een pot steekt, en elk één van de kandidaten kiest. Het doet er niet toe wie van jullie welke kandidaat kiest, want "als je helemaal geen verdere informatie hebt" geef je het één kans op twee. Je zou gewoon kunnen loten. Wordt Obama verkozen, dan krijgt de speler die Obama uitlootte de volle honderd, en anders krijgt de andere speler de volle honderd.

Maar ikzelf loop al een tijdje te beweren dat ik denk dat Obama zal herkozen worden. Dus in het spelletje hierboven wil ik helemaal niet op de Republikein wedden. Dus als ik een tegenpartij wil vinden die met mij dat spelletje wil spelen, en die denkt dat er één kans op twee is, dan zal ik misschien wel 51 moeten betalen, tegen zijn 49, opdat hij me zou toelaten te mogen kiezen. En als er nog meer mensen zijn zoals ik, die allemaal een goeie 50 willen betalen omdat ze denken dat ze in november 100 zullen krijgen, dan zullen potentiële tegenpartijen dat opmerken, en ze zullen (met hun eigen opinie van één kans op twee) nog steeds bereid zijn voor tegenpartij te spelen, maar naarmate onze "vraag" naar Obama het aanbod overtreft zullen ze ons meer en meer doen betalen. Bijvoorbeeld 52, of 53, enzovoort.

Als je het afspelen van dat soort weddenschappen een beetje centraal kan organiseren, dan creëer je een soort beurs, waar de ingeschatte verkiezingskansen van de twee kandidaten worden verhandeld. "Ingeschatte" staat in italics omdat het niet om werkelijke kansen gaat, maar om de perceptie van die kansen door een groep mensen die op hun opinie hun geld durven zetten.

Dus als momenteel Obama (na een recente forse stijging) op een zestig percent staat (en dus de Republikein op 40), dan betekent dat dat de actieve deelnemers aan het spel (en niemand anders) denken (maar niet "weten") dat Obama meer kans maakt om verkozen te worden dan de Republikein. Als ik me niet vergis zien we die iets hogere koersen van Obama sinds de berichten dat de Amerikaanse economie nogal uit het dal lijkt te klimmen. Zoals we de laatste jaren een paar keer gezien hebben kan dat er morgen (laat staan binnen negen maanden) alweer heel anders uitzien, en dan zullen er juist minder mensen zijn die "Obama" willen kopen en meer mensen die de Republikein willen kopen, en dan kunnen de koersen heel erg de andere richting opgaan.

Per neo-liberale theorie (en het verschijnsel is ook wel werkelijk waargenomen) heeft de opinie van mensen die er ook nog hun geld op inzetten betere voorspellingswaarde dan de opinies van experten, bazen, politiekers of amateur-filosofen (en vele andere). Dus kijken nogal wat mensen naar dit soort "koersen" in de hoop er iets uit af te leiden. Ikzelf vind het ook wel erg boeiend om naar te kijken, maar dan als niet meer dan een indicatie van wat sommige mensen vandaag denken, en meer niet. Dus volgens mij kunnen we vandaag zien dat veel mensen denken dat de staat van de economie goed nieuws is voor Obama. Of ze daarbij gelijk hebben, dat weten we niet.

Ik zou zeggen, een leuk curiosum. Waarschijnlijk kijk ik er nog wel eens naar om de recente geschiedenis te begrijpen. Over het toekomst voorspellen aspect maak ik me niet teveel illusies. De bekende feiten van vandaag kunnen misschien terecht (maar misschien ook niet) vandaag de basis 50 -50 in de één of de andere richting duwen, maar de feiten van morgen en overmorgen blijven nu eenmaal onbekend. Een leuk curiosum.

----------------------------------
(1) http://www.intrade.com/v4/markets/contract/?contractId=743474

3 opmerkingen:

Libertariër zei

Weer een kritiekpunt op Obama: zijn enorme geldverspilling aan hereducatie van ouderen op de arbeidsmarkt.

Job retraining is scam perpetrated by for-profit universities, fueled by statements from Obama regarding re-training people for new jobs.

Brick-layers are told they can be "chefs", take $10,000 courses and the universities call it a "success" if they land a job "in their field" at McDonald's. Unemployed roofers are led to believe they can become Java programmers, and they waste collective $billions trying. Meanwhile out of work Java programmers are told to take up a trade like roofing or auto mechanics.

The cost of education keeps rising because Obama (like Bush before him), keeps adding to the student loan program when the entire student loan scam really needs to be shut down.


Zie Consumer Credit "Demolishes Expectations" Really? No Not Really! The "Non-Bounce" in Non-Revolving Credit

Willy H. zei

Een studie naar de 'voorspellende' resultaten van de weddenschappen gaf toch mooie resultaten. Weddenschappen op 15 presidentsverkiezingen tussen 1884 en 1940 werden onderzocht.In drie verkiezingen, tussen 1884 en 1892 was het verschil tussen beide weddenschapskandidaten niet significant. In 11 van de 15 verkiezingen was de winnaar van de weddenschap ook de effectieve winnaar. Enkel in 1916 won de "underdog".
But much could happen till october. You bet.
Voor meer informatie
http://www.unc.edu/~cigar/papers/BettingPaper_final(JEP_Resubmit).pdf

Koen Robeys zei

"Much could happen", indeed, till october. De vraag is "wanneer" het significant wordt. Dus vandaag scoort Obama 60% kans. Maar wat betekent dat als we nog niet eens weten wie de tegenkandidaat is?

Het is een filosofische kwestie. We *lezen* het als een "kans", maar heeft het werkelijk veel te maken met probabiliteiten? Negen maanden voor het zover is?