dinsdag 7 maart 2006

Amerikaanse Mollahs zien kans schoon

De Amerikaanse staat South-Dakota heeft een wet goedgekeurd die abortus strafbaar stelt (vijf jaar voor de arts, als ik het goed heb) met als enige uitzondering als er levensgevaar is voor de moeder. Dus niet in geval van bijvoorbeeld verkrachting, of incest. Meer:

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/4780522.stm

En hierin vernemen we:

"The supporters of the South Dakota law say they want to trigger a battle over the 1973 Roe-versus-Wade ruling, in which the US Supreme Court established that governments lacked the power to prohibit abortions."

En dus komt het hierop neer: De (verhoopt) conservatieve rechters van Bush zijn nog niet droog, of de fundamentalisten willen al "onze vrijheden" en "onze verworvenheden" op de helling zetten. Ze willen opnieuw naar een filosofie die het "leven" tot "heilig" verklaart - en dit op basis van een mythologie die dateert "uit een tijd waarin de levensverwachting niet hoger was dan, zeg, 25 jaar" (1).

Waarschijnlijk is niemand verbaasd. In 2,000 is vaak genoeg opgemerkt dat de inzet van de toenmalige verkiezing in zekere mate de vraag was, wie de benoemingen van enkele weldra vrijkomende zetels in het Opperste Gerechtshof voor zijn rekening kon nemen. En aangezien Bush de president is van "Amerikaans religieus rechts", en aangezien de gewenste benoemingen intussen gebeurd zijn, kan de show van start gaan.

Daarbij moeten we niet vergeten dat we te maken hebben met mensen die ooit, misschien omdat het kiesgedrag van de samenleving nog niet de gewenste richting uitging, aanslagen pleegden op abortusklinieken, waarbij, tenzij ik me heel erg vergis, ook dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Alles in naam van de religieuze moraal.

En zo zijn deze mensen niet langer kwalitatief, maar hoogstens kwantitatief verschillend van Bin Laden. Want laten we duidelijk zijn: het zou geen moment in me opkomen om een vrouw die zwanger is als gevolg van verkrachting, maar toch de baby wil houden, te verplichten tot een abortus. Maar wat er bij mij niet in kan is dat dit kliekje fundamentalisten zelfs een vrouw die slachtoffer is van verkrachting wil verbieden over te gaan tot abortus. En dit op basis van een moraal die even primitief is als die van Bin Laden, en desnoods gehandhaafd met dezelfde terroristische middelen.

En zeker, ik zie ze al op hun achterste poten staan. Bin Laden, de man die duizenden doden op zijn geweten heeft! Wel, twee dingen. We weten dat Bin Laden vond dat hij "geluk" had: hij had er helemaal niet op gerekend dat de torens zouden instorten. Dus kunnen we afleiden dat hij op enkele honderden doden had gerekend, maar het "geluk" had dat het er duizenden werden. Hoe zat dat ook weer met de aanwezigheid van de heilige geest die men herkent aan zijn vruchten, of zoiets? En het punt is dat je met een beetje van dat soort "geluk" ook bij een aanslag op een kliniek enkele honderden doden kan hebben: het verschil tussen de Westerse fundamentalisten en dat van Bin Laden is alleen maar kwalitatief, niet kwantitatief.

En ten tweede weten we dat onze verdedigers van de "Westerse waarden" al op hun achterste poten staan, wanneer in de rel om de cartoons ons "recht op vrije meningsuiting" wordt aangetast. Maar als ze vinden dat het getuigt van achterlijk primitivisme op deze manier dat recht te willen inperken, hoeveel meer zouden ze dan niet verwonderd moeten zijn over het verbieden van abortus, zelfs in gevallen zoals verkrachting?

En dat brengt me bij een conclusie die ik al eerder heb voelen opkomen. De algemene pereceptie is dat onze vrije, superieure Westerse beschaving bedreigd wordt door een achterlijk, primitieve cultuur die bereid is tot geweld over te gaan. Die perceptie lijkt me fout. Volgens mij is de realiteit dat zowel de Islam als het Westen, op verschillende momenten in de geschiedenis, dragers zijn geweest van zeer grote beschavingen. En volgens mij is de realiteit dat beide beschavingen momenteel bedreigd worden door vergelijkbare achterlijke en primitieve filosofieën, die zich op verschillende manieren in invloedrijke posities hebben gewrongen. Dat zien we in het Westen aan het abortusverhaal. Dat zien we aan het Irak-avontuur. Dat zien we aan hopen andere, soms kleinere dingen.

Alleen heeft het Westen daarbij het voordeel dat dezelfde evolutie zich afspeelt op een moment dat de beschaving een duidelijk hoogtepunt kent, terwijl het de Islam overkomt, op een moment dat ze in een totale vervalbeweging zitten. Wij kunnen ons (hoop ik) één en ander veroorloven; voor de Islam is het een waar drama.

Ik denk dat ik me weinig betere manieren kan inbeelden om mijn misprijzen voor beide partijen uit te drukken, dan hen er aan te herinneren dat ze allebei verdacht goed lijken op het kamp dat ze als hun grootste vijand aanduiden.

-----------------------------------------------

(1) Zie http://speelsmaarserieus.blogspot.com/2006/02/herman-de-dijn.html

Aanvebolen literatuur: Sarah Hrdy, Mother Nature, Natural Selection & The Female of the Species, 1999

6 opmerkingen:

Axxyanus zei

Dit is een gevecht dat al lang bezig is in de V.S. Vooral in de "bible-belt" staten. Zo is het verboden dat het publieke schoolsysteem op een of andere manier gebruikt wordt om een bepaalde religie te ondersteunen. Het is dus b.v. verboden dat een leraar de kinderen voorleid in een gebed voor de maaltijden in de school. Keer op keer wordt zo'n verbod overtreden en als motivatie voor de overtreding verkeerdelijk voorgesteld alsof het de kinderen verboden is te bidden voor hun maaltijd. Ik zou je aanraden om af en toe eens te gaan kijken op alt.atheism. Voor zover mogelijk is het nog erger dan de typische ongemodereerde nieuwsgroep, dus om deel te nemen is het niets voor jou, maar dit soort van zaken duikt daar wel vaak op in een nieuwe draad. Dus als je een vinger aan de pols wil van wat er in de V.S. zoal aan de hand is dan kan je hier terecht. Zo heb ik daar onlangs het volgende opgepikt: http://tinyurl.com/8g8bc. Ik vraag me af of niet inog banger moeten zijn een samenleving die haar kinderen op deze manier behandeld dan van de pogingen om theocratische elementen in de V.S. in te voeren. Of wat te denken van het volgende:
http://tinyurl.com/hj9u5

serge zei

Hello Koen!
A reaction in English, if you don't mind. I read Dutch, I even speak it reasonably well but my writing in Dutch would be an insult to the quality of your blog!

So, about the post now.
Well I think I disagree on a few things. Let me try to put that into words.
First, I don't think you can really compare the noises currently emitted by the right wings across the west with the depth of the Islamic fundamentalism within the Islamic countries. I would actually argue that our right wingers are a natural consequence of our democratic system and that we are bound to hear those opinions or even to be facing laws like the one on adoption. Like we are bound to witness some extreme left activism. I am for example as shocked by your law against abortion than I was shocked by those people who could not accept the fact that we would make sure unemployed people are actually looking for a job. That idea is for me economically and philosophically as pathetically left wing as yor abortion law is pathetically right wing. I'm sure such examples abound in both directions. But my point really is that it is not because Idaho saw it fit to pass that apalling law that we can conclude that the west is turning into a right wing fundamentalist entity.
I would however argue that islamic fundamentalism is a much more deeply rooted phenomenon, engulfing entire populations, entire governments. It is a vast trend, it is very dominant in some areas and cannot be contradicted.
Nothing like that in the west.

I also disagree when you say that both sides of the fundamentalism are comparable in quality, if less in quantity. Even if I'm totally in favour of abortion, I'm not shocked by people who oppose it. Let's say I can see their point. Life is still a value, even if, like you state, it has lost some of its shine since we live that much longer (another very interesting and thought provoking post, by the way).But I'm sure life still retains a great deal of its sacred value for most people.Christians or not.
On the other hand I find it very difficult to even start to understand a society where, for exalmple, women are veiled, hidden , dominated, stoned to death and, generally speaking, totally subjected to their masters (a very fittiing comment on the day of the woman!).
It's just not the same. Would you put the right wing guys at the helm in our countries (and you could even argue that they are in the States), we would never reach that kind of situation.

Another point of disagreement: I would be amazed if the rednecks assaulting abortion clinics are supported at all by a significant tranche of the population or the represenatives who passed the abortion bill. The formers are just this last percent of illuminated idiots that we find in any society debate. Bin Laden's assault has been much more widely supported.
But, to conclude, the parallel you've outlined exists nevertheless. The provocative idea that both sides have their fundamentalists and that these are equally dangerous is very true, even if, for the reasons outlined above, I don't think we are at "their" stage yet. But we ought to be careful. There is also no doubt in my mind that each fundamentalism feeds off the other and that a vicious circle has started.
Anyway, thanks for your enlightening blog. I read it with constant pleasure and i look smart with my friends now!

Ivan Janssens zei

Ik zie toch een kwalitatief verschil, ook al zijn het allebei fundamentalisten. Bin Laden heeft de vernietiging van de Westerse beschaving op het oog. Is dat bij onze antiabortusadepten ook zo? Zo ja, welke beschaving dan?

Koen Robeys zei

@ Serge: Je maakt een zeer goed punt: In een brede, en tolerante samenleving, moet je haast verwachten dat je extreme verschijnselen te zien krijgt; en als je die dan ook werkelijk, en aan beide kanten, te zien krijgt, dan heb je waarschijnlijk gewoon (een deel van) "het spectrum" gezien, eerder dan een "spectaculaire" en "nieuwe" en "zeer belangrijke" trend.

Dus: touché, en zoals geïllustreerd door de voorbeelde van Axxyanus, je perspectief laat toe te zien dat we voorzichtig moeten zijn met interpretaties. Ik blijf overigens wel meer vrezen voor de huidige rechtse fundamentalisten dan de huidige linkse, maar dat blijft niet veel meer dan een opinie.

Ik ben er wel niet zo zeker van dat fundamentalisme veel dieper geworteld zit in de Islam; het zou me niets verbazen als ook daar de meerderheid van de mensen eigenlijk gewoon een leven zou willen leiden met de familie en een beetje materiële welstand. De reden waarom we daar zo weinig van merken kan wel te maken hebben met (zie mijn opmerking daarover) het bestaande welvaartsverschil tussen beide.

Het is zeker waar dat er een verschil is tussen samenlevingen die mensen stenigen, en samenlevingen waar wel eens een extremistische filosofie in een wet vertaald raakt. Natuurlijk, ik had het ook alleen over de mensen die die extremistische filosofie aanhangen. In dat kamp zijn ook moordaanslagen gepleegd, en er bestaat een "Vereniging voor een wereld zonder homoseksualiteit", alsook een "Vereniging voor Vrouwen aan de Haard" (ik ken de juiste benamingen niet), en ik heb ze al succesrijke demonstraties weten organizeren.

In de mate dat deze mensen moorden plegen om hun "ideeën" te ondersteunen blijf ik weinig verschil zien met Bin Laden. Maar ik geef toe dat ik het verschil zie tussen samenlevingen die wel, of niet, mensen stenigen.

(Toch even herinneren dat ook ikzelf had geschreven dat ik er in kan komen dat mensen geen abortus zouden willen uitvoeren. Alleen heb ik er problemen mee dat ze de moraal waarop ze dat baseren nu door *iedereens* strot willen wringen; alsook de methoden waarmee dat al gebeurd is.)

Ik zie je punt wanneer je zegt dat we met die mensen aan de macht nog niet in Bin Laden toestanden zitten. Vermoedelijk heb je gelijk. Toch ook niet vergeten dat er zoiets bestaat als de Ku Klux Clan, en dat we wellicht niet *te* gerust moeten zijn in waar ze allemaal toe in staat zijn, *indien* ze toch aan de macht kwamen.

In het bijzonder je eerste punt, waar je een soort "normaalverdeling" van sociale verschijnselen inroept, heeft me verder aan het denken gezet. Waarvoor dank,

Koen

Koen Robeys zei

@ Ivan: Wanneer ik zeg dat ik nog hoogstens kwantitatieve verschillen zie, dan denk ik aan de achterlijk-religieuze moraal (in beide gevallen), die blijkbaar als zo universeel wordt ervaren dat geweld en moord (ook in beide gevallen) er door gerechtvaardigd wordt.

De vraag waar Bin Laden dan nog precies van droomt lijkt me minder relevant. Trouwens, wie weet waar de "Amerikaanse Mollahs" van dromen? Durf jij er je hand voor in het vuur steken dat niemand van zij die ooit "nuke Mekka" heeft geloeid, dat nog meende ook?

Eerlijk gezegd zie ik bij die mensen zelfs geen kwantitatief verschil meer...

Peter Fleming zei

Koen, aan beide kanten heb je fundamentalisten, dus kwalitatief zijn er gelijkenissen, maar kwantitatief is er een groot verschil en dat is minstens even belangrijk als de kwalitatieve gelijkenissen.

Zelf vind ik een anti-abortusstandpunt niet achterlijk of primitief, tenzij je natuurlijk een kliniek in brand wil steken.