maandag 27 maart 2006

Cambodja: de puntjes op de i

In reactie op het "citaat" van gisteren, verscheen op http://lvb.net/item/2529#18650 de volgende nuancering van "i", de auteur van dat citaat:

"Wat een mooi voorbeeld van het uit de context rukken van een uitspraak. Mijn punt was dat als rokers als moordenaars worden bestempeld, dat die culpabilisering dan dient doorgetrokken te worden: omwille van onze "nood" aan goedkope kledij leven mensen in de Aziatische landen in slechte omstandigheden, omwille van onze behoefte aan gemotoriseerd wegverkeer sterven mensen door vervuiling."

Right. Gelukkig zei ik het gisteren al, het leek inderdaad eerder op een wat vlugge boutade. En dus was het niet de neo-Marxiaanse propaganda die evenwel vaak, het mag gezegd, precies deze vorm aanneemt.

Dus ik geloof dat! Maar er is natuurlijk een kleinigheid. Er is een fysiek verband tussen roken en sterfelijkheid, en je zou kunnen discussiëren of de betrokken causaliteit zich wel of niet vertaalt in een ethisch of anderssoortige verantwoordelijkheid. En er is een fysiek verband tussen verkeer (en bijhorende vervuiling) en sterfelijkheid, en je zou kunnen discussiëren over dezelfde vraag. Maar is er nu ook een oorzakelijk verband tussen onze nood aan goedkope kledij en slechte omstandigheden in Azië?

Zoals het hier weer staat, ook met de context, is het antwoord "ja". Maar zoals ik gisteren al schreef, lijkt het juiste antwoord "nee". Sterker nog, het juiste antwoord luidt "nee, integendeel".

En dus lijkt me er maar één mogelijkheid te zijn om de "snelle boutade" te redden. Het was weliswaar bedoeld als voorbeeld van hoe zeer vage causaliteiten niet altijd te vertalen zijn in ethische verantwoordelijkheid, maar het was daar eigenlijk een slecht voorbeeld van. Want in dit geval is de aanwezigheid van die causaliteit (om het zacht uit te drukken) zéér twijfelachtig; eerder integendeel.

En omdat het nu eenmaal zo goed lijkt op de standaard-Marxiaanse propaganda voelen allerlei mensen zich geroepen om puntjes op de, jawel, i te zetten!

Je zou toch niet willen dat door het laten passeren van dat soort propaganda wordt meegewerkt aan het instandhouden van de armoede, waartegen we juist beweren te protesteren, nietwaar?

Geen opmerkingen: