zondag 14 mei 2006

Een morele absolute waarheid

De onderliggende feiten zijn als volgt. Er is (a) een onderontwikkeld continent met een arme en kwetsbare bevolking. Er is (b) een verafgelegen beschaving die rijk en machtig is. Er is (c) een bende slavendrijvers die de kwetsbare bevolking onder (a) tot slavernij brengt. Want er zijn (d) op dat continent ook grondstoffen waar de lokale bevolking niets aan heeft (omdat ze niet weten wat er ermee kunnen doen), maar die in de rijke, beschaving veel waard zijn, omdat ze het daar wel weten.

Bijgevolg: (c) dwingt de bevolking van (a) om de grondstoffen (d) boven te halen, zodat ze die met gigantische winsten aan (b) kunnen verkopen. En de vraag is: wie draagt de morele verantwoordelijkheid voor de armoede en de slavernij van de bevolking van (a)?

Wel, we vullen gewoon de onbekenden (a) tot en met (d) in. Dus:

Het onderontwikkelde gebied (a) is Kongo, de verafgelegen rijke beschaving (b) is “het Westen”, de slavendrijvers (c) zijn de Ruandezen en de potentiëel kostbare grondstof (d) is coltan, door het Westen gebruikt in hun laatste modeverschijnsel; de mobiele telefoons. Even meegeven dat de Ruandezen ter plundering van de grondstoffen manu militari de arme streek waar de grondstoffen zitten zijn binnengevallen, en dat de kranten in een bepaald jaar meldden dat de inkomsten gewoon op het Ruandees nationaal budget stonden ingeschreven. En dat was natuurlijk dom: roven en plunderen – tot daar, maar als je het officiëel toegeeft... dan maak je het echt wel moeilijk om er collectief langs te kijken.

Maar soit, de vraag was: wie draagt nu de morale verantwoordelijkheid? Het juiste antwoord is: het Westen – dus (b) – draagt die verantwoordelijkheid. Ja, want zonder de vraag van het Westen zouden de lokale grondstoffen ook niet geplunderd worden, en zou de lokale bevolking niet tot slaaf gemaakt worden.

Westen: 0 – Rest van de wereld: 1

Maar we zetten ons onderzoek verder, en we vullen nogmaals in.

Het onderontwikkelde gebied (a) is nu Zuid-Amerika in de tijd van de Spanjaarden, de verafgelegen rijke beschaving (b) is China, de slavendrijvers (c) zijn de Westerse conquistadores en de potentiëel kostbare grondstoffen (d) zitten in de zilvermijnen. En ook hier is het nuttig een stuk achtergrondinformatie mee te geven. De Europese economie van die tijd kon de toevoer van zilver absoluut niet aan, zoals blijkt uit de manier waarop dat in (ongeveer) de zeventiende eeuw aanleiding gaf tot een vrij sterke prijsinflatie, verder tot het financieren van verschillende slopende oorlogen (waaronder hier in de Nederlanden), en tenslotte (en het voornaamste) tot een enorme export van dat zilver naar de Aziatische economieën, China ruim op kop, die de toevloed van zilver wel aankon, en daar zelfs een sterke behoefte aan had. Kortom, waar de Europese inflatie al snel bezig was de waarde van al dat zilver te kelderen, maakte de Chinese uitweg dat het integendeel zijn waarde behield, omdat er nu zijde, of thee, of kruiden, of weet ik veel wat precies, mee te kopen viel.

En wie is er nu moreel verantwoordelijk voor de slavernij van de Zuid-Amerikaanse bevolking? En het juiste antwoord is: Het Westen! Logisch, want die zijn toch zeker aan het plunderen? Met andere woorden, ingevuld in de bovenstaande logica is het nu (c)! Als Afrikaanse plunderaars zich kunnen verrijken door een lokale bevolking uit te buiten en het product te verkopen aan het Westen, dan is dat de schuld van het Westen, en als Westerse plunderaars zich kunnen verrijken door een lokale bevolking uit te buiten en het product te verkopen aan de Chinezen, dan is dat nog steeds de schuld van het Westen!

Westen: 0 – Rest van de Wereld: 2

En daarmee is wel bewezen dat er absolute morele waarheden bestaan. Los van elke feitelijkheid staat de conclusie al op voorhand vast: het is de schuld van het Westen. Met een beetje duwen en trekken slaagden sommigen er zelfs in de fase van de Europese ontwikkeling in de tijd van de Spanjaarden “pré-kapitalitisch” te noemen (remember de “Puur Verbale Kwesties”?), en nu was het zelfs de schuld van het kapitalisme!

Goed dat er nog morele zekerheden bestaan...

Geen opmerkingen: