zondag 2 april 2006

Globalizering

Eén van de dingen die aan de globalizering wordt verweten is dat het jobs kost. Als onze jobs gedaan worden door de Indonesiërs (om nu maar iets te zeggen), dan zijn er minder jobs hier, en dan stijgt de werkloosheid. Kortom, we zijn in rechtstreekse concurrentie met de rest van de wereld en de globalizering maakt dat alleen maar erger.

Nu heb ik daarover een vraag, die ik al wel eens eerder heb gesteld, maar ik heb nog geen antwoord gezien. Let wel, ik beweer daarmee niet dat er geen antwoord is. Ik bedoel gewoon, ik weet het nog altijd niet. De vraag gaat als volgt.

Er zijn 10,000,000 Belgen. Ik schat dat daarvan de helft zal werken, en eigenlijk schat ik zelfs dat het wat minder zal zijn. Zeg dat het volgens mij redelijk is aan te nemen dat ca. 4,000,000 Belgen een job heeft. In feite is het zo dat zelfs tamelijk grote foutmarges niet eens erg mijn vraag beïnvloeden. Namelijk, zegt die vraag, moet het mogelijk zijn het jobverlies aan “globalizering” te vergelijken met het totaal aantal jobs, waarvan ik net een ruwe schatting heb gemaakt.

Welnu, indien de globalizering, bijvoorbeeld per jaar, 40,000 jobs kost, en er zijn 365 dagen in een jaar, dan betekent dat dat we elke dag een bericht in de krant moeten zien: bedrijf X sluit, of doet aan outsourcing, en ruim 100 jobs gaan verloren. En volgens mij zien we geregeld zulke berichten, maar lang niet elke dag. Vaak ook gaat het over veel minder dan 100 banen. Maar stel dat ik dat verkeerd heb, en dat we wel degelijk dagelijks met een verlies van ruim 100 banen worden geconfronteerd, of voor mijn part wekelijks met het verlies van ruim 700 banen. Wat stelt dat dan voor?

Per assumptie, dus, halen we 40,000 verloren banen per jaar, zelfs al heb ik daar niet veel van gemerkt. Welnu, 40,000 banen op een totaal van 4,000,000, dat is nog steeds slechts één percent. En één percent is niet iets waar je zit op te wachten, maar het is ook niet iets waarvan je zou gaan paniekeren. Natuurlijk, als je langdurig volhoudt banen af te stoten aan één percent per jaar, wel: “Samengestelde Interest”! Neem het getal 0.99, verhef dat tot een macht, gelijk aan het aantal jaren dat je dat verlies denkt vol te houden, en aanschouw het droevig resultaat – indien je dat verlies tenminste ook werkelijk langdurig volhoudt.

Maar dan hebben we een theorie die we kunnen vergelijken met de feiten. De cijfers vertellen ons dat we de werkloosheidsstatistieken serieus zouden zien opspelen, indien we werkelijk langdurig een banenverlies van niet meer dan één percent per jaar zouden ondergaan. En het punt is, die statistieken vertonen dat helemaal niet. Dus op het eerste zicht is dat banenverlies van de jongste jaren en zelfs decennia ofwel nog veel lager dan één percent, ofwel is het helemaal geen langdurig effect, ofwel zijn beide vorige zinnen tegelijk waar. Kortom, banenverlies door globalizering is nauwelijks iets om ons zorgen over te maken.

En natuurlijk kan ik iets over het hoofd zien: dat is nu juist de vraag.

1 opmerking:

delirium zei

Het simpele antwoord is natuurlijk dat je eerder een verschuiving van jobs hebt eerder dan een verdwijnen van jobs. Stel even dat jouw 4000000 personen allemaal gemotiveerde werkwilligen zijn. Die gaan gewoon iets anders doen als hun job verdwijnt. Nu zijn een aantal van die jobs NIET bedreigd door globalisering, schoonmaakpersoneel bvb. Iemand die in China woont, kan moeilijk MIJN huis komen schoonmaken. Een andere deel van die jobs zijn echter wel bedreigd. Stel nu even dat ik programmeur ben en dat mijn bedrijf in Belgie sluit omdat het in India goedkoper is. Ik ga dan natuurlijk niet bij de pakken blijven zitten. Ik kan dan iets innovatief gaan doen, waarvan er in India nog niet teveel rondlopen, beter betaald, enz. Als er echter niets innovatiefs te doen is, kan ik bijvoorbeeld ook zelfstandig schoonmaker worden. Op den duur zullen er echter zoveel schoonmakers zijn dat de lonen onder druk komen te staan.

Met andere woorden: door de globalisering komen bepaalde categorieën jobs onder druk. Dit zou moeten gecompenseerd worden door innovatie - indien dit echter onvoldoende het geval is, zullen we een druk op de lonen zien - vooral in jobs die lager gewaardeerd worden. Om de (negatieve) effecten van globalisering te zien, ga je daarom beter op zoek naar economische groei, toename in loonmassa en koopkracht (hoewel dit natuurlijk ook geen perfecte indicatoren zijn natuurlijk).