zaterdag 13 januari 2007

Bush eist "alternatieven"!

Ik ga niet herhalen wat ik er eerder over gezegd heb. Maar het is goed dat ik het op voorhand gezegd heb, en daar kan ik wel eens aan herinneren:

http://speelsmaarserieus.blogspot.com/2006/11/voetje-voor-voetje.html

En:

http://speelsmaarserieus.blogspot.com/2006/07/de-vaas-ligt-in-scherven-op-de-grond.html

In twee woorden: het is natuurlijk gemakkelijk, maar ook heel goedkoop, eerst een vaas in scherven te laten vallen, en vervolgens van de mensen die dat "beleid" bekritizeren te eisen dat ze "alternatieven" geven voor ze zelfs maar mogen dat beleid bekritizeren.

Het spijt me (heb ik toen gezegd), maar van die boer geen eieren. Natuurlijk is het een goed idee om oms af te vragen hoe het nu verder moet met de ongelofelijke puinhoop die het beleid van Bush gecreëerd heeft. Maar het feit dat iemand die puinhoop niet zomaar kan rechttrekken ontneemt hem natuurlijk net zomin het recht om het eerstvolgende dronken narrenplan af te wijzen, als het feit dat ik een gebroken vaas niet kan herstellen me belet op te merken dat we de vaas nooit op de grond hadden moeten laten vallen.

"Met die kwispels, niet meer".

Geen opmerkingen: