donderdag 10 augustus 2006

"Aanhangers" van... Al-Qaeda?!

Op het blog van Vincent De Roeck (1) Staat een artikel over Joe Lieberman. Dat is een Amerikaanse senator van de Democratische partij, die in een voorverkiezing de nominatie verloren heeft, om voor zijn partij in de senaatsverkiezingen op te komen. En vriend en vijand zijn het er over eens dat Lieberman, die (bij mijn weten) een track record heeft dat in veel gevallen op "links" en "progressief" stemgedrag wijst, dat verlies te danken heeft aan zijn steun voor de oorlog in Irak.

Dat inspireert Vincent De Roeck tot een scherp artikel, dat al van bij de titel "Democrats for Al-Qaeda" insinueert dat wie niet voor de oorlog in Irak is eigenlijk een aanhanger is van Al-Qaeda. En omdat dat soort beweringen niet alleen een typische uitspraken van een bepaald soort rechts zijn, maar tegelijk ook laag bij de grondse beledigingen, lijkt dit me een goede gelegenheid om te demonstreren hoe je met beledigingen soms weet waar je aan begint, maar niet altijd waar je mee eindigt.

Dus laten we maar eens een paar stukken nader bekijken. Helemaal aan het begin vernemen we het volgende:

"De val van de Baath-dictator werd echter niet gevolgd door de nodige hervormingen eigen aan een "bevrijding". Het ondankbare Iraakse volk onthaalde de Amerikaanse soldaten niet op vreugde, integendeel. Ze namen de wapens op tegen deze Christenhonden, deze ongelovigen, deze vreemde heidenen. Het vrije Westen was verbouwereerd."

Uim, neen, Vincent, het Vrije Westen was niet verbouwereerd. Het Vrije Westen heeft bij monde van een zeer, zeer breed spectrum aan opinies - van Amerikaanse ex-presidenten, ex-ministers van Buitenlandse Zaken, ex-veiligheidsadviseurs, presidentskandidaten en hordes generaals en diplomaten (enerzijds) tot de eerste de beste extreem-linkse anti-globalist (anderzijds) - van lang op voorhand tot lang daarna precies deze uitkomst voorspeld. Alleen, telkens er een reëel gevaar was dat deze simpele realiteit zou doordringen in de zeer harde koppen van de dappere tinnen soldaatjes, pink op de naad klaar om alle propaganda na te praten, steeg uit de rangen van de kliek een geloei en een gescheld op... de Klaroenen van het Laatste Oordeel zijn er niets bij. Zo hard klonk dat geloei en gescheld, dat er zijn die tot op de dag van vandag geloven dat ze "het Vrije Westen" voorstellen, en dat dat "Vrije Westen" nu "verbouwereerd" is.

Neen, dus, Vincent, het Vrije Westen is niet verbouwereerd, het "Vrije Westen" zit bedroefd te kijken naar de rokende puinhopen die de Bushbende heeft aangericht, en vraagt zich af of het bewind van één kliek, gedurende een periode van acht jaar, in staat is de Westerse beschaving zelf in gevaar te brengen, of dat de schade integendeel zal kunnen beperkt worden tot min of meer de chaos die we nu allemaal met onze eigen ogen kunnen aanschouwen.

Maar we gaan verder. Hier is er nog één:

"Zoals bijna alle Democraten steunde hij aanvankelijk de oorlog van Bush in Mesopotamie. Niets aan de hand lijkt het dus, ware het niet dat de Democraten - met de vaandelvlucht eigen aan links - nadien het geweer totaal van schouder veranderden. John Kerry - nochtans een voorstander van de oorlog - voerde campagne tegen Iraqi Freedom."

Het probleem hier is, de democraten waren grotendeels tegen de oorlog, maar de Democratische politici zaten verstrikt in een dusdanige storm van leugens, propaganda en bedrog, dat sommigen niet beter wisten of Saddam was een "imminente bedreiging voor de VS", "zat trouwens persoonlijk achter 9/11", "had massa's WMD's", "steunde het terrorisme" (en de rest van de hoempa) en dierf niet anders, in de algemene sfeer van hysterie, dan zich dan maar achter het "beleid" van de president scharen.

Ik durf haast wedden dat je dat soort hypocriet en ruggengraatloos gedrag onmiddellijk herkent, zolang het maar afkomstig is van Belgische Socialisten. Sta me dan ook toe me een beetje te verwonderen dat je kritische zin je van het ene moment op het andere zo in de steek laat, dat je het maar meteen hebt over de "typische vaandselvlucht van links". Maar aangezien ik de indruk heb dat het geloei en gescheld, onder druk van het zich ontrollende debacle, de laatste tijd wat afneemt, maakt een poging de realiteit te beschrijven vandaag misschien een kleine kans. Dus gewoon voor info: de hele wereld, van Amerkaans links tot Europees links EN Europees rechts, op de aanhangers van de kliek na, was tegen de oorlog, en dat bepaald openlijk genoeg opdat ook jij dat mits een minimale inspanning had kunnen weten.

Ik moet zeggen dat ik me een tikje, uim, "geamuseerd" voelde bij de volgende passage:

"Zijn de Democraten ordinaire koppensnellers, doortrapte opportunisten of achterbakse kazakkendraaiers? Laat het ons anders maar beleefd houden bij machtsgeile landverraders."

Denk je dat ik een tekeningetje moet maken waarom dat soort scheldpartijen er zo pathetisch uitzien? Laat ik het als oefening voor een bepaald soort rechts laten, om te zien of ze er wel of geen contradictie in kunnen vinden: je hebt drie uur.

En op het einde ziet de arme good ol' Joe zich voorgesteld als het slachtoffer van een typisch zondebokmechanisme. Nochtans, Vincent, ik weet haast zeker dat, als Lieberman het toch gehaald had, je dit resultaat zou voorstellen als "democratie". Kortom, ik verdenk je ervan dat bij jou "democratie" de uitslag betekent die je goed uitkomt, en een lynchpartij de uitslag die je niet goed uitkomt.

En vanzelfsprekend zit je je nu af te vragen hoe ik je van zoiets kan verdenken (vooropgesteld, natuurlijk, dat je jezelf niet al lang tegen hoofdpijnbezorgende boodschappen uit de werkelijkheid hebt geïmmunizeerd, met het standaard "Koen is een extreem-linkse, Stalinistische, hysterische, Islamofascistische anti-Amerikaanse pseudo-intellectueel). Wel, simpel, omdat ik dit soort posts, met dit soort stoten erin, van jouw hand lees, natuurlijk. Want laten we nu eens naar de conclusie kijken:

"Misschien wordt het eens tijd dat de Democrats zich eens grondig bezinnen en voor eens en altijd uitmaken aan welke kant van de clash of civilizations zij eigenlijk staan."

Zie je, ik voel wel dat je dit zelf een overtuigend slot hebt gevonden. En toch wil ik je signaleren dat ik een heel simpel antwoord op die vraag kan geven, dat toch heel anders is dan je je ongetwijfeld had ingebeeld. Ikzelf sta in de The Clash of Civilizations aan de kant van het Westen. En in die clash, beste Vincent, denk ik dat een geïnfiltreerde spion die onze zaak zoveel mogelijk schade moest berokkenen, onmogelijk nog beter in zijn opzet had kunnen slagen, dan wanneer hij er in gelukt was de VS hun huidig Irak"beleid" te doen verzinnen.

En volgens mij ligt de reden waarom Lieberman de verkiezing verloor in het feit dat de kiezers in Connecticut iets dergelijks ook vinden.

Vriendelijke groeten,

Koen, anti-Bush want pro-Amerikaans, Robeys

----------------------------------------------------------------------------------
http://vincentderoeck.blogspot.com/

Geen opmerkingen: