maandag 14 augustus 2006

Woorden schieten te kort ("Nuke Mecca")

Momenteel vertoont het citatenblog van LVB al twee voorbeelden van mensen die met een serieus gezicht de voordelen van het "Nuke Mecca" plan bespreken (1). (Ook de nieuwsgroep be.politics vertoont af en toe symptomen, maar goed, het blijft natuurlijk een nieuwsgroep.) Zoals vaak gebeurt wanneer je je geconfronteerd voelt met een leeghoofdigheid waarbij woorden tekort schieten, komt de vraag op waar een mens in 's hemelsnaam moet beginnen. (Nog een vlug terzijde, het feit dat LVB op zijn blog iets citeert betekent niet dat hij het er zelf mee eens is: ik heb er ook al linkse samenzweerderstheorieën geciteerd gezien. Als iemand wil weten wat LVB er zelf van denkt, zal die het hem moeten vragen.)

Eén mogelijk aanknopingspunt is de herinnering aan het totale moreel bankroet waarvan dit soort "denken" blijk geeft. Merk in dit verband op hoe ze hun plan af en toe omschrijven als de "optie". Het woord "optie" is een mooi, nee, een prachtig voorbeeld van iets dat ze onmiddellijk zouden herkennen als Orwelliaanse "newspeak", indien het tenminste afkomstig was van de Sovjet-Unie, die weer eens een land had "bevrijd". Maar nu het woord niet moet dienen om Sovjetmisdaden weg te poetsen, maar wel een nog veel hallucinanter voorstel tot massamoord, lopen de dappere tinnen soldaatjes er weer met open ogen in. En toch zit hier wellicht al een eerste glimmer van hoop in. Het feit dat ze genoeg beseffen dat ze moeilijk van de "Mecca holocaust" kunnen spreken - of de "Mecca massamoord" waar ik het net over had - om die termen maar haastig te vervangen door het woord "optie", doet vermoeden dat er heel misschien, ergens, iets, aan de rand van het waarneembare, iets knaagt.

Of misschien is het "denken" zelf een goed aanknopingspunt voor "waar een mens in 's hemelsnaam moet beginnen". Bijvoorbeeld vernemen we in het jongste voorbeeld dat er een "onverklaarbaar" probleem is: waarom is er nooit een herhaling van 9/11 gekomen? Nu wil ik er op wijzen dat het niet voldoende is iets "onverklaarbaar" te noemen opdat het ook "onverklaarbaar" zou zijn. Bijvoorbeeld zouden we kunnen bedenken dat terwijl, onder hun ogen, de inlichtingendiensten van het UK, de VS en Pakistan, na een operatie van een goed jaar, aankondigen dat ze een actief terreurnetwerk hebben opgerold, een bepaalde kliek maar geen antwoord kan vinden op de vraag waarom er geen nieuwe aanslagen plaatsvonden. Om maar te zwijgen van de verijdelde aanslagen die niet in de krant staan. Of van het feit dat aanslagen van dat kaliber misschien toch ook weer niet zo gemakkelijk in elkaar te zetten zijn. Maar natuurlijk, als een bepaalde kliek zelf opbiecht dat iets voor hen "onverklaarbaar" is, dan moeten wij niet gaan beweren dat ze wèl in staat zijn het te begrijpen.

Want zoals we gemakkelijk aan vele andere voorbeelden kunnen zien, als iemand iets wil geloven, dan zal hij het geloven. Dus nadat ze moesten opbiechten enkele zeer simpele dingen niet in te zien, plaatsen ze op de plaats van de gapende leegte in hun hoofd maar meteen de Grote Verklaring: het komt door de "Nuke Mecca" optie (sic). En, en hou je nu helemaal vast aan je bretellen, dank zij de inval in Irak heeft die dreiging ook nog geloofwaardigheid gewonnen!

Dat zijn twee vliegen in één klap! Niet alleen vinden we een strohalm om nog vlug het Iraakse debacle - dat stilaan zulkdanig Paard van Trojaanse proporties aanneemt, dat zelfs Bush iets begint door te krijgen - aan vast te klampen, maar nu geeft het onze mooie fantasie over een massamoord nog geloofwaardigheid ook! Hey, had iemand er zelfs maar aan gedacht dat Mekka een stad is van 600,000 inwoners; groter dan Antwerpen? Maar ach, zelfs als iemand daar aan gedacht had (en om te denken moet je natuurlijk verstand hebben, en bovendien moet je het willen gebruiken) wat dan nog? Dat zijn toch allemaal maar Moslimterroristjes?

Maar terug naar de, uimmm, laten we zeggen, uimmm... "redenering"! Irak heeft dus geloofwaardigheid verleend aan de massamoo- oeps, ik bedoel, "Nuke Mecca optie", de "Nuke Mecca optie" is de enige verklaring die zij kunnen bedenken voor het uitblijven van nieuwe aanslagen, dus die optie (sic) is daar de enige verklaring van, en dus is dat nu een heel goed "idee" (sic). En guess what? Bush heeft dat idee (sic) "gevonden"! Het staat er letterlijk zo! Hier zien we gewoon een bepaald soort processen, zoals dat gaat in de hoofden van een bepaald soort rechts, terwijl ze zich aan het afspelen zijn. Je neemt één van de meest vulgaire "fantasieën van de macht" zoals die al sinds tijden circuleren in het circuit van de politieke porno, je blijft je er een tijdje in wentelen tot ze de vorm aannemen van iets dat (op jouw niveau) op een "origineel idee" lijkt, je projecteert dat "idee" op een figuur die (in jouw ogen) een lichtend genie is, en zomaar opeens kan je je frustratie en je impotentie van je afschrijven in een uitbarsting van krachtige taal. En op het einde van een "redenering" die begint met "er is een gerucht" en "er wordt gefluisterd", vernemen we dat "het gewerkt heeft". Zo goed heeft het gewerkt, dat Osama dan persoonlijk de inlichtingendiensten op de hoogte heeft moeten brengen van de plot om negen vliegtuigen op te blazen. Ja, want anders waren ze naar beneden gekomen, en was Mekka nu een rokende puinhoop geweest.

Woorden schieten te kort. Laat me toch proberen er enkele uit te brengen.

Pa - the - tisch.

Pot - sier - lijk.
-----------------------------------------------------------------------------

(1) http://lvb.net/item/3246
EN http://lvb.net/item/3223
----------------------------------------------------------------------------

UPDATE 23.00 uur. De post heeft zich al vertaald in een debat op de nieuwsgroep be.politics, o.a. te volgen via deze link:

http://groups.google.com/group/be.politics?lnk=sg&hl=nl

Je moet er wel voor zorgen dat je de datum op 14 augustus 2006 zet, natuurlijk. Dat kan via "geavanceerd zoeken", bovenaan nogal in het midden.

1 opmerking:

Anoniem zei

just cynical, nuke them all