woensdag 12 juli 2006

Krijgshaftig rechts op de achterste poten...

... maar het punt is, ik denk dat ze wel gelijk hebben.

Kijk, ik heb het ook hier al gezegd, ik vind ze doorgaans gewoon stomvervelend met hun eeuwige litanie, hun voortdurend gejammer en gemekker, en hun manie om een historisch ongelofelijk gepriviligiëerde positie als een slachtofferrol voor te stellen... maar toch.

Laten we eens kijken hoe LVB het verhaal vertelt; een LVB die er toch een punt van maakt "de Vox Populi" aan het woord te laten, die zich momenteel beklaagt als volgt:

http://lvb.net/item/3059

En ook:

http://lvb.net/item/3056

Zoals ik het hieruit begrijp: Een "krijgshaftig rechtse" blogger - het soort blogger dat ik niet lees, dat me doorgaans doet geeuwen van verveling wegens hun voorspelbaarheid - had iets geschreven over de hoge en/of zware criminaliteit die vaak gepaard gaat met de immigranten in België. Hij had daarbij het verhaal verteld van zijn moeder die uit respect voor de natuur haar kinderen verbood mieren dood te trappen. Tot de mieren een invasie van het huis uitprobeerden, en de zaak alsnog slecht afliep.

Dus, steeds zoals ik het hieruit begrijp, de blogger had geschreven dat ook het geduld van tolerante mensen fataal op de proef kan gesteld worden.

En "blijkbaar" (zegt LVB) oordeelt het Centrum voor Racisme (of zoiets) dat daarmee de migranten vergeleken worden met rode mieren, en... nu is het stuk intussen van dat blog verdwenen.

Hàllooooooo...!

Maar ook: Oei!!!

Nog maar pas heb ik hier geschreven dat wij, Europeanen, slachtoffer zijn van een landbouw"beleid" dat ons verhindert de goedkope èn zoete tomaten uit, zeg, Marokko te kopen. En dat we dubbel slachtoffer zijn omdat de Marokkanen, die nu geen tomaten kunnen uitvoeren, dan maar Marokkanen uitvoeren (1).

Oei!!!

Let wel, ik heb dat alleen maar afgeschreven van het beroemde boek van Samuel Huntington, maar ik heb het toch maar gezegd.

Oei!!!

En nog meer oei! Ik denk dat het ook op LVB was dat ikzelf op een bepaald moment de Irakezen "zandnegers" heb genoemd. Met een beetje pech was het zelfs "vuile zandnegers". Natuurlijk, dat gebeurde in een zwaar sarcastische aanval op de volgens mij hypocriete rechtvaardigingen van de Irak-oorlog die je geregeld te horen krijgt. Dus plaatste ik mezelf in de positie van de bezettende macht, die ik de slachtoffers hypothetisch "zandnegers" laat noemen, zoals de vroegere Europese diplomatie de inwoners van haar kolonies "inboorlingen" of "heidenen" of whatever noemde.

En warempel - iemand heeft eens gezegd dat het er niet toe doet hoe ironisch of sarcastisch je ook bent, er is altijd wel iemand die het serieus neemt - iemand nam het serieus, en verweet me te denigrerend te zijn.

Oei!

Zandnegers!

Tenzij krijgshaftig rechts de boel zwààr verkeerd aan het voorstellen is - en ik ben gerust bereid aan elke rechtzetting of "recht op antwoord" meteen een hele post te wijden, hoor, beloofd - denk ik dat ik veel ergere dingen heb geschreven dan de post die nu gewraakt wordt.

Oei!

Maar ook: "Zeg eens, gasten van het Centrum voor dinges, waar zijn jullie in godsnaam mee bezig?"

--------------------------------------------
(1) http://speelsmaarserieus.blogspot.com/2006/07/zure-knurften.html

Geen opmerkingen: