maandag 24 juli 2006

Not good enough

Voor de eerste keer, en dat op zes maanden tijd, heb ik een commentaar geweigerd.

Op usenet liep een discussie over de recente economische problemen in Zimbabwe. Bij de uitwisseling over hoe de hongersnood toesloeg op het moment dat Mugabe blanke boeren had onteigend, wilde ene "lvd" weten hoe het zat met het percentage blanken op de totale bevolking van Zimbabwe.

Ikzelf vroeg me af waarom dat belangrijk zou zijn, gaf "for argument's sake" toe dat het om een heel laag percentage zou gaan, en stelde voor dat te rijmen met mijn post van destijds:

http://speelsmaarserieus.blogspot.com/2006/04/zimbabwe.html

En zomaar opeens, zonder merkbare overgang, ging het niet meer over percentages, maar over de soort planten die er geteeld werden! En dit, nota bene, vergezeld van schampere opmerkingen over hoe het "te moeilijk" voor me was.

En dus herinnerde ik er aan dat noch de percentages, noch de soort geteelde planten erg veel te maken hebben met de onteigeningen door Mugabe, en de daarop volgende economische crisis.

En wat er toen gebeurde was dat er een commentaar bij die Zimbabwe post verscheen, en dus niet langer op usenet, waarin al die dingen snel aan elkaar werden gebreid. Alweer een post vol nieuwe onderwerpen (kennen we toestand in Zimbabwe eigenlijk wel?) nieuwe schampere opmerkingen (waarom zijn ze zo lui?) en de bewering dat de landhervorming niets met de hongersnood te maken heeft. Namelijk, de onteigende boeren produceerden geen voedsel, maar tabak. Verder nog sneren aan het adres van CNN die de "propere oorlog" verkondigt, en tenslotte, de opmerking dat "lvd" nu helaas geen tijd meer heeft om er nog verder op in te gaan.

En dat laatste, alsook de snerende opmerkingen als hij niet direct gelijk kan halen, alsook de voortdurende veranderingen van onderwerp, alsook de onsamenhangende manier waarop het dogma moet gehandhaafd worden, nu eens op basis van dit argument, dan weer op basis van iets heel anders, zijn symptomen die ik denk te herkennen. Om maar te zwijgen van de manier waarop er nog altijd niet de minste poging is iets te maken van de manier waarop de landhervorming, kennelijk geheel toevallig, onmiddellijk gevolgd wordt door economische ineenstorting.

Spam! Aandachtzoekerij! Voortdurende herhaling van een bepaalde propaganda, weinig vermogen tot argumentering! Het lijkt me perfect goed genoeg voor usenet. En het zou niet bij me opkomen te proberen verbieden dat het (bijvoorbeeld op usenet) kan verschijnen. Vrije meningsuiting!

Maar het is niet goed genoeg voor dit blog. Sorry. Misschien kan het een troost zijn dat het een primeur is, want in ieder geval: geweigerd.

Geen opmerkingen: