woensdag 26 juli 2006

Rechts, en toch dom.

Een tijdje geleden was er op het blog van LVB (lvb.net) wat beroering omdat iemand met een zekere verwondering had opgemerkt dat LVB weliswaar rechts was, maar toch niet dom. Dit leidde tot commentaren die variëerden van sarcastisch tot verongelijkt. Hoezo, "rechts en toch niet dom"? Waar halen ze het toch vandaan?

Wel, hier halen ze het vandaan. Via de linkdump van hetzelfde blog kom ik op de volgende url terecht:

www.hetvrijevolk.com/?pagina=1114&titel=De_Europese_implosie_en_hoe_die_te_stoppen

En om maar meteen de show weg te geven: wat hier staat is nu eens een voorbeeld van rechts, en zeer dom. Het is eigenlijk zo dom, dat ik de tactiek zal toepassen die ik heb geleerd toen ik (ettelijke jaren lang) met Jehovagetuigen over de evolutietheorie bakeleide. Ze duwen je ellenlange teksten door je strot en beklagen zich luidkeels dat je ze bekritizeert zonder die teksten gelezen te hebben. Mijn tactiek was ze te lezen tot de eerste hallucinante stommiteit (gemiddeld na twee zinnen; géén ironie) en de honderd volgende bladzijden op basis daarvan als niet de moeite af te wimpelen.

Laten we dus maar de tekst aanvatten. Het thema is dat Europa midden in een implosie zit, en de tekst stelt voor dat te stoppen en om te keren. Hier volgt de eerste paragraaf:

"Vroeger bestond Europa uit succesvolle, expansieve culturen. Die expansie kon ontstaan omdat in Europa een vroege vorm van kapitalisme was uitgevonden en de wetenschap. Die dingen waren elders domweg afwezig, en zo kregen we eeuwenlang een structurele economische, technologische en dus militaire voorsprong op andere culturen. De Europese expansie over de wereld was dus niet immoreel, maar logisch."

Oeioeioeioeioei! Het begint al met "vroeger". Deze tekst probeert geleerd, zelfs intellectueel over te komen. Het is eigenlijk een echte "analyse"! En dus neemt de auteur de lezer bij de hand en zal hem eerst tracteren op de historische wortels van de toestand. Onberispelijke geloofsbrieven!

Alleen, "vroeger", dat is een beetje vaag, nietwaar? Maar ik zie dat het over "het vroege kapitalisme" gaat, en over de "wetenschap"... Ah! Hij moet het over ongeveer de Renaissance hebben, en de eeuwen daarna. Hmmmmm... slechts een vier à vijf (en minder) eeuwen geleden... dat is eerder bescheiden als inpassing in de wereldgeschiedenis. Maar op die manier kan het wel kloppen. De Europese opkomst is inderdaad een heel recent verschijnsel, een aberratie in de wereldgeschiedenis, die gedurende millennia de dominantie van Oosterse culturen heeft gezien, met de Europeanen die pas zeer laat hun opwachting maakten.

Maar dat is niet hoe de tekst de zaken wil voorstellen. De tekst wil de historische realiteit liefst helemaal wegknippen, vervangt daarom iets dat alleen maar heel recente geschiedenis is door de vage term "vroeger", en hoopt dat de oppervlakkige lezer een diepzinnige historische analyse vermoedt. En zo creëer je het beeld van een mythische Europese reus in een wereldgeschiedenis waarin weinig anders van enig belang is gebeurd, en maak je van de "implosie" van die reus ineens groot nieuws.

Overdreven? Een kwaadaardige, politiek-correcte, hysterische, extreem-linkse, anti-Europese interpretatie? Toch niet! Dat staat doodeenvoudig in de geciteerde paragraaf zelf! Er staat doodeenvoudig ook nog bij: "Die dingen waren elders domweg afwezig". En dat is dom. Het is zéér, zéér dom. Het is zo dom, en zo hallucinant onwetend, dat de vergelijking met de creationisten niet denkbeeldig is. De auteur weet dus niet dat "vroege vormen van kapitalisme" al heel lang - veel langer dan in Europa - aanwezig waren in die oosterse culturen, zoals in China, en zoals in de Islam - hoewel de laatste ook al een relatief recente opflakkering in de wereldgeschiedenis is. En hij weet ook niet dat hetzelfde geldt voor de andere causale factor uit het citaat, namelijk "wetenschap". Bijvoorbeeld, in het jaar duizend AD bezaten zowel de Chinese als de Islamculturen bloeiende beschavingen, en ze hadden allebei een hoogstaande wetenschap, en een "vroege vorm van kapitalisme". Op een ogenblik dat Europa in een quasi-barbarij was terugevallen.

Natuurlijk, de auteur weet dat niet omdat dom rechts dat vooral niet wil weten, en dus verklaart het al die dingen tot "domweg afwezig". En het geloei en gescheld dat opstijgt als je aan de simpele historische realiteiten herinnert begint stilaan legendarische proporties aan te nemen. Maar feiten blijven feiten, onafhankelijk van hoeveelheden decibels. Dus zal dom rechts blijven plechtige verklaringen afleggen over hoe dat allemaal geschiedvervalsing is... en nu ligt de bal in ons kamp, het kamp van, om het een naam te geven, "liberaal rechts". Als we nalaten ons af te zetten tegen onwetendheid en obscurantiscme van dit kaliber, dan moeten we natuurlijk ook niet verbaasd zijn wanneer anderen schamper doen in termen van "rechts, maar toch niet dom".

Maar laat me genereus zijn, en anders dan wat ik met de creationisten zou doen, ook nog de tweede paragraaf lezen:

"Echter, na de Tweede Wereldoorlog stopte de expansie en werd Europa steeds meer een implosieve cultuurkring. De bevolking groeit niet langer, maar sterft uit. We veroveren niet langer de wereld, maar we laten de wereld ons veroveren. We exporteren geen beschaving, maar laten ons inferieure waarden opdringen. We scheppen geen stabiliteit buiten Europa, maar laten instabiliteit ontstaan binnen Europa. Wat heeft deze revolutionaire omslag veroorzaakt?"

De vraag is: hoeveel stommiteiten kan een mens verpakken in wat tenslotte een beperkte hoeveelheid woorden is? Dus na WO II "stopte de expansie"? Maar voor WO II zagen we overal ter wereld, inclusief Europa, waarlijk middeleeuwse dictaturen, en na WO II stortten die allemaal in een snel tempo van enkele decennia in elkaar, en overal ter wereld gingen volkeren over op democratie, vaak meteen ook rationalisme, en met iets van vertraging op liberale economieën. Dus terwijl zich onder zijn ogen een verspreiding, aan een ongehoord tempo, afspeelt van de meest essentiële Europese waarden, zit de auteur te kakelen over een "implosie". En mijn vraag is: als hij nu iets had willen beweren dat nog stommer was, en nog wereldvreemder - wat had hij dan allemaal nog kunnen verzinnen?

Wel, misschien de tweede zin? "De bevolking groeit niet langer, maar sterft uit." Huh? Ik bedoel, ja, er bestaat zoiets als de "demografische overgang" en ja, zoals in alle hoog-welvarende samenlevingen dalen de Europese geboortecijfers. Maar het is doodeenvoudig nonsens te beweren dat de bevolking uitsterft. Het is niet helemaal uitgesloten dat je een land kan vinden waar de bevolking daalt, maar iedereen die het verschil kent tussen "groter dan nul" en "kleiner dan nul" kan zien dat de bevolking nog steeds groeit - en met "sterft uit" halen we helemaal het niveau van de creationisten. Geen gewone propaganda, maar domme propaganda.

En deze: "we exporteren geen beschaving". Nu moet je weten dat in gebieden tot ver in Eurazië en zelfs tot in Islamlanden volkeren staan aan te schuiven om, bijvoobeeld, lid te worden van de Europese Unie. Ze zijn nu al - de Turken zelfs al sinds vele jaren - bezig Europese wetten om te zetten in hun eigen wetgeving, en ze onderhandelen en onderhandelen over de voorwaarden om te mogen volwaardig lid worden. Dit gaat over lidmaatschap van de democratie! Dit gaat over de deelname aan de liberale economie (noem het "kapitalisme" als je wil)! Dit gaat over mensenrechten, bescherming van minderheden, rechtsstaten en de rest van de meute, en we zien ze als evenveel dominostenen oprukken naar de Oeral en het Zagrosgebergte; op enkele decennia tijd! Honderden jaren lang hebben we ons laten binnenvallen uit al die richtingen, en zie eens met welk tempo het nu de andere kant opgaat!

En guess what? Uitgerekend deze export van de grootste politieke en economische idealen, uitgerekend het enorme succes van de Europese liberale filosofieën, is waar een bekrompen rechts zich het hardst tegen verzet. Kleinschaligheid! Lokale besluitvorming! Eigen pipo's eerst! En wedden dat er ook een geloei en gejammer zal opstijgen over hoe het de schuld van de anderen is als die export alsnog zou stuklopen?

Laten we proberen twee seconden na te denken: het is zeer lang, maar wat moet, moet. De tekst jammert ook over hoe "Europa" de wil om te winnen heeft verloren. Het kleine detail dat de auteur over het hoofd lijkt te zien, is dat de grote Europese successen uit (wat hij zich inbeeldt dat) de geschiedenis (is), niet veel meer waren dan de export van Europese burgerloorlogen tussen landen als Spanje, Frankrijk, Engeland, enzovoort, naar de "kolonies" toe. Nog een klein detail: de Europese welvaart was fraai aan het toenemen voor en tijdens de kolonisatie, en is pas goed gaan toenemen na de kolonisatie. De grootheid van het ene land was vaak de neergang van een ander. Maar vandaag zijn al die "grote" Europese landen staatjes van enkele tientallen miljoenen inwoners. De andere spelers van het spel zijn beschavingen en/of continenten waar we spreken over honderden miljoenen (de VS, Rusland, Japan) of miljarden (China, Indië) inwoners. Maar, verklaart het artikel haastig, het ligt helemaal niet aan de relatieve opkomst van die andere spelers, want, "dan zou de VS ook achteruitgaan".

Kortom, dat weten ze ook al niet. Natuurlijk gaat ook de VS achteruit, om de simpele reden dat als (bijvoorbeeld) China enkele decennia groeit aan 10% per jaar, en de VS aan (zeg) 2% per jaar, de relative machtsverhoudingen op amper twee decennia tijd serieus overhoop gehaald worden (1).

En alsof hij het met opzet doet pleit hij op het einde voor een "ideeënoorlog". Daar kan ik het overigens mee eens zijn. Ik heb zelfs enkele tips! Tip 1: om in een ideeënoorlog een schijn van kans te maken moet je in staat, en bereid, zijn rekening te houden met de meest elementaire historische feiten. Tip 2, het verschil tussen positieve en negatieve getallen begrijpen is eveneens geen overbodige luxe. Tip 3, elke handboek "inleiding tot logica" bevat enkele paragrafen over "de contradictie": zoek die op en assimileer ze. En tip 4, als je op het simpelste niveau hebt bijgespijkerd zijn er nog enkele "dingen die iedereen zou moeten weten" (zoals "Samengestelde Interest") waar onder andere dit blog al over heeft uitgeweid.

Maar laten we niet op de dingen vooruitlopen. Iets zegt me dat dom rechts voorlopig nog niet aan dat soort gevorderd materiaal toe is. En tot zo lang denk ik dat wij, "liberaal rechts", ons OFWEL moeten afzetten tegen de ongelofelijk slechte naam die ze "rechts" bezorgen, OFWEL ons moeten laten welgevallen dat andere mensen er met een zekere verbazing melding van maken, wanneer ze iemand ontmoeten die weliswaar rechts is, en toch niet dom.

-----------------------------------------------------------

(1) http://speelsmaarserieus.blogspot.com/2006/06/het-einde-van-het-europesche.html
EN http://speelsmaarserieus.blogspot.com/2006/05/het-zevende-millennium.html

5 opmerkingen:

VH zei

Nu weet ik het zeker, ik behoor tot "dom rechts". Ik begrijp van het hele stukje de pointe niet. En nu heb ik ooit heel wat kladjes van licenciaatsverhandelingen doorworsteld waar ik met veel Socratiseren de pointe uit wrong, maar hier moet ik het laten afweten. Of misschien ben ik wel "lui rechts".

Het eerste punt is nog te volgen, voor jou is "gisteren" langer dan de jongste pakweg 600 jaar. Voor jou is het spijkerschrift even belangrijk als de *Westerse* uitvinding van de boekdrukkunst. Dat niemand nog het spijkerschrift gebruikt en iedereen boeken drukt, daar ga je met de pink op de naad aan voorbij.

Of misschien bedoel je dit. De Westeuropese "beschaving" gaat demografisch, moreel-godsdienstig end qua burgerlijke vrijheden weliswaar tenonder aan een obscurantistische ideologie die bijeen werd gehallucineerd door een geschifte karavanenjacker (en we zien het proces verdergaan while we are speaking), maar onze verworvenheden leven globaal verder. Meer nog, de Chinezen bvb. werden pas succesvol op het moment dat ze *onze* technologie gingen overnemen, en als Iran nu uranium verrijkt komt dat zeker niet uit de Koran. Een beetje zoals met Rome dat onder de voet van de barbaren verdween, maar cultureel-maatschappelijk in heel Europa de zaak had overgenomen.

En je vindt het dom van "rechts" om zich tegen de Ondergang van het Avondland te verzetten want het helpt toch niet. Waarschijnlijk is dat zo wel ook, maar point n'est besoin d'espérer enz... Je vergeet dan wel te reageren tegen de thesis in het artikel dat het in dat andere Avondland, nog wat avonderiger, wel lijkt te lukken. En over de uitleg dat dat wel eens zou kunnen liggen aan de kanker van het collectivisme die West-Europa heeft kapotgemaakt in een misplaatst masochistisch schuldcomplex, maar niet de VS, daar ga je opnieuw makkelijk over.

Dus is het maar de vraag hoe dom slim rechts is, en hoe slim dom rechts. In feite maak je niet eens het onderscheid tussen ethisch-rechts en economisch rechts. Misschien is ethisch-rechts wel dom en economisch rechts slim. En misschien, heel misschien, vind jij ethisch rechts "dom" als het om het verdedigen van onze eigen autochtone Europese waarden gaat, en "slim" als het om het opdringen van al even ethisch-rechtse obscurantistische Islam-waarden. De wetten van Bart Croughs op z'n Robeys', als het ware. En wie dan echt *dom* is weet ik nog zo niet. Je bent alvast te prijzen omdat je er het Derde Rijk niet hebt bijgehaald.

Axxyanus zei

Ach, je hebt ook links en dom. Ik vrees dat, ongeacht de ideologie, eens mensen te verblind zijn door "hoe het zou moeten zijn" ze problemen hebben met te zien hoe het in werkelijkheid is. Zo heb je wat men "jaloers links" zou kunnen noemen. Die mensen lijken de voorkeur te geven aan een situatie waar 10% van de mensen van de honger omkomen maar het inkomen van de rijken beperk is tot 10 maal dat van de armen boven een situatie waar 1% van de mensen van honger omkomt maar de rijken tot 100 maal meer dan de armen kunnen verdienen.

Waarom komt het woord "pramatisch" zo weinig voort in de politiek. Pragmatisch Links of Pragmatisch Rechts, dat heeft wel iets.

serge zei

Since there are among you, learned readers of this wonderful blog,at least a few non stupid right wing people (koen himself, LVB,...), maybe someone will be able to tell me why exactly i keep hearing that the Vlaams Belang would be "anti-democratic". I'm not extremely fond of their main ideas but i have the feeling they play the democratic game. They try to get elected, they don't seem to plan a coup and even their most radical reforms (limiting immigration, sending offending immigrants back home,...) would have tto pass through parliament. Is there anything in their programme that makes them undemocratic or is it people assuming that once in power they would abuse it and change our system into a dictatorship?

Koen Robeys zei

VH: Ik zie met een snelle blik minstens drie dingen die ik "zeer dom" heb genoemd. To repeat:

1. Het is niet waar dat "kapitalisme" en "wetenschap" elementen zijn die andere culturen nooit (samen) gehad hebben.

2. Het is (op het absurde af) niet waar dat Europa geen beschaving meer exporteert en

3. Het is (op het absurde af) niet waar dat Europa qua bevolking uitsterft.

Aangezien je geen enkele van de drie lijkt gezien te hebben begrijp ik dat je de pointe niet begrijpt, maar suggereer voorzichtig dat het probleem niet bij mij ligt.

Over je bewering dat je ik niets te zeggen heb over de toestand in de VS; check je de tekst nog even opnieuw?

Axxyanus: over "dom en links", eerlijk, ik denk dat ik mijn sporen in het signaleren van "dom en links" ruim, zeer ruim heb verdiend, doorheen verschillende jaren, op nieuwsgroepen als be.politics. In feite heb ik de formulering "als ze dat allemaal uitkramen, hoe willen ze dan ooit serieus genomen worden?" aan die discussies ontleend, en hier gewoon op "rechts" toegepast. In mijn ogen zijn beide extremen, intellectueel gesproken, elkaar waard.

Overigens hou ik me daar vandaag minder mee bezig omdat ik niemand ken die nog dat standaard Marxiaans discours van enkele jaren geleden belijdt. Kent iemand goede linkse sites of blogs?

Serge: ongelukkigerwijs moet ik opbiechten dat ik je niet kan helpen met je vraag, ik heb nooit de moeite gedaan om het programma van het VB te lezen. Het is gewoon die krijgshaftige stijl die me niet aanstaat. Ik zie dat je ook LVB als geloofwaardig rechts aanvaardt, misschien weet die er meer over te zeggen.

Luc Van Braekel zei

@serge: Personally, I would not call the VB "undemocratic".

I suppose that those people that use this term, are trying to say that some of the opinions of the Vlaams Belang are contrary to fundamental human rights. For example, one of the infamous "70 points" of the Vlaams Blok was that non-Belgians would not be allowed to buy real estate in Belgium. In my opinion, this would be an infringement on basic human rights. But there are some "democratic" countries where the same restriction is in effect. And in the U.S., "civil rights" are generally thought to be applicable to citizens, not to non-citizens (i.e. resident aliens).

Or maybe those that are calling the VB "undemocratic" point at the past of some of the founders and/or sympathizers of the VB, a past characterized by collaboration with the nazis. Nazis = totalitarian = undemocratic. Or, if you like: they are "extreme right wing", Hitler was "extreme right wing", so they must have something in common with Hitler and the nazis.

It's all a matter of innuendo, suggestion, association, emotional content, memetics, and not about the real meaning of words, in my opinion.

But of course, you can never be sure what a party would do when they would acquire an absolute majority. It's not because their program says that they are in favor of democratic institutions, that they would stick to that once they get an absolute majority. You an I may think that is a far-fetched way of thinking, but I guess that's what those that say "VB=undemocratic" are thinking.